Search
Close this search box.

FOTO: Kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec obiskala avstrijsko Koroško

Ministrica se je v okviru obiska udeležila zasedanja koordinacije AGRASLOMAK, med drugim pa je obiskala tudi Občino Železna Kapla, kjer se je srečala tudi z županom in predsednikom Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Francem Jožefom Smrtnikom.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleksandra Pivec je na povabilo Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) iz Tinj obiskala avstrijsko Koroško. V okviru obiska se je udeležila zasedanja koordinacije AGRASLOMAK, se srečala z županom in predsednikom Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov ter si ogledala Gospodarski center v Selah.

AGRASLOMAK je kmetijska slovenska manjšinska koordinacija slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške.

Naj spominom, da se je ideja o ustanovitvi koordinacije slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij porodila marca 2012 med srečanjem predstavnikov teh organizacij s tedanjim kmetijskim ministrom. Izražena je bila pobuda za boljšo medsebojno povezanost, spoznavanje in enotnejše delovanje zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Za namen koordiniranega delovanja zamejskih Slovencev je bila 17. maja 2012 na Ptuju ob odprtju razstave Dobrote slovenskih kmetij, podpisana Ustanovna listina koordinacije AGRASLOMAK.

Osrednji dogodek obiska ministrice je bilo zasedenje koordinacije AGRASLOMAK. Ministrica je po zasedanju strnila misli in povedala, da so na današnjem srečanju skupaj pregledali tekočo problematiko in odprte zadeve s katerimi se srečujejo člani AGRASLOMAK v vseh štirih obmejnih državah. »Veseli me, da so se vse inštitucije in organizacije avstrijskega dela AGRASLOMAK uspele zelo dobro organizirati in povezati. Pri svojem delovanju odlično prepletajo politični vidik kmetijstva, ki ga nadgrajujejo z izobraževalnim, vsebinskim in svetovalnim delom.« 

Ministrica je še povedala, da so si izzivi vseh štirih držav na področju kmetijstva precej podobni. Slovenci v zamejstvu se srečujejo z dvema vidikoma svojega delovanja, to je vidika odnosa do zemlje oziroma kmetijskih zemljišč, s katerimi upravljajo in vidika odnosa do slovenskega jezika in slovenstva. Oba vidika se združita z vsebinskim povezovanjem na področju kmetijstva. 

»Na MKGP podpiramo prizadevanja in aktivnosti koordinacije AGRASLOMAK in v tem obdobju aktivno pripravljamo prihodnje strateške politike, tudi s finančno perspektivo 2021-2027. Iz vidika več držav je bilo izpostavljeno, da se tudi v okviru čezmejnih programov sodelovanja mora umestiti področje kmetijstva, saj za vse štiri države kmetijstvo predstavlja eno pomembnejših vsebin,« je še obrazložila Pivčeva.

Namen in cilj oblikovanja in delovanje AGRASLOMAK-a je medsebojno povezovanje, sodelovanje, izmenjava informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja med slovenskimi zamejskimi kmetijskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah.

Ministrica je v drugem delu obiska obiskala Občino Železna Kapla, kjer se je srečala tudi z županom in predsednikom Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Francem Jožefom Smrtnikom. Ob koncu obiska si je ogledala Gospodarski center v Selah, ki ga upravlja Interesna skupnost selskih kmetov.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Dogodki

Več iz istega kraja

Ministrica se je v okviru obiska udeležila zasedanja koordinacije AGRASLOMAK, med drugim pa je obiskala tudi Občino Železna Kapla, kjer se je srečala tudi z županom in predsednikom Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Francem Jožefom Smrtnikom.