Financiranje 3. razvojne osi ostaja uganka

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je pred današnjim sestankom koordinacijskega odbora poslala vprašanje v zvezi s financiranjem na Ministrstvo za finance.

Včeraj so prejeli odgovor državnega sekretarja mag. Alojza Stanata:

»Spoštovani,
prejeli smo vaše vprašanje glede zagotovitve finančne stabilnosti 3. razvojne osi za krak Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec. Sporočamo vam, da so aktivnosti na tem področju v teku. Ministrstvo za infrastrukturo je v januarju poslalo pobudo za pripravo poroštvenega zakona za 3. razvojno os. Ministrstvo za finance je Ministrstvo za infrastrukturo pozvalo k dopolnitvi poslanega gradiva oziroma posredovanje relevantnih podatkov, podprtih z ustrezno investicijsko dokumentacijo. Šele na podlagi teh podatkov bo mogoče pripraviti predlog nadaljnjih aktivnosti v smislu finančne stabilnosti projekta, z vsemi potrebnimi elementi in vplivom na javne finance.
S spoštovanjem,

mag. Alojz Stana
državni sekretar«
V izjavi za javnost so iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os zapisali:
Investicijski program je podlaga za pripravo finančne konstrukcije projekta 3. razvojne osi. Pripravljen naj bi bil do konca maja 2019. DARS zagotavlja, da za pričetek gradnje na treh prioritetnih odsekih na območju Slovenj Gradca in Velenja sredstva ima, vendar želi finančno konstrukcijo zapreti za celoten odsek. Zato predlaga poroštvo države. Ministrstvo za infrastrukturo meni, da lahko DARS poišče vire financiranja brez poroštva države. V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bosta ministrstvi za infrastrukturo in finance nemudoma zaprli finančno konstrukcijo in zagotovili stabilne finance za nemoten pričetek gradnje 3. razvojne osi.Po informacijah DARS-a je do konca maja 2019 je predvidena vložitev vloge za gradbeno dovoljenje na treh prioritetnih odsekih. Pogoj za pričetek gradnje, je pravnomočnost odločbe. Do junija letos je predvidena priprava razpisa za izvajalca gradbenih del.
Do današnjega dne je bilo na območju Podgorja odkupljeno eno zemljišče. Vročenih je bilo sedem ponudb. Po 11. marcu 2019 bo pripravljena »pobarvanka« odkupov zemljišč. Ta se bo ažurirala ob koncih meseca.Na področju prostorske umestitve odseka Slovenj Gradec – Dravograd je v juniju 2020 predvidena javna razgrnitev državnega prostorskega načrta. Na odseku Dravograd – Holmec pa bi isti čas naj bila zaključena študija variant. Nato sledi postopek za sprejem državnega prostorskega načrta.Koordinacijski odbor za 3. razvojno os se je, dne 6. marca 2019, sestal na Ravnah na Koroškem. Prisotni so bili: dr. Matic Tasič, dr. Tomaž Rožen, Aljaž Verhovnik, mag. Gregor Ficko, Janez Bijol, Tilen Klugler, Peter Dermol, Nina Mauhler (MZI), Zvonko Zavasnik (MZI), Drago Bregar (MZI), Dušan Ogrizek (Lineal), Vili Žavrlan (DARS). Naslednji sestanek Koordinacijskega odbora bo 24. aprila 2019 v Ljubljani.
VIR: Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije