Dan paraplegikov letos v luči medsebojne povezanosti in optimizma

Fotografija je simbolična.

Danes je dan slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki so preko devet lokalnih društev združeni v Zvezo paraplegikov Slovenije. Njihova organizacija zastopa interese članstva neprekinjeno od leta 1969, ko se je na pobudo takratnih vizionarjev pod vodstvom pokojnega Ivana Peršaka pričelo organizirano delovanje.

“Letošnja pomlad je za člane Zveze paraplegikov Slovenije nekaj posebnega, saj bomo našo 51. obletnico organiziranega delovanja, obeležili brez vidnih tradicionalnih dogodkov, kot je slavnostna Skupščina v Domu paraplegikov Pacug, spremljajočih športnih, kulturnih in izobraževalnih dogodkov pod naslovom “IZZIVI PARAPLEGIJE”. Prvič v polstoletni zgodovini bomo v skrbi za svoje zdravje in zdravje naših najbližjih, v skladu z navodili odgovornih slavnostni dan obeležili v domačem okolju. Kot večina državljanov smo med sabo povezani preko sodobnih komunikacijskih kanalov, vendar vsi pogrešamo tisti pristni stik, ki nas osrečuje z neposredno človeško toplino,” je med drugim dejal predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic.

Rdeča nit njihovega delovanja kot reprezentativne invalidske organizacije skozi vseh enainpetdeset let organiziranega delovanja je bila in bo tudi v naprej, doseganje socialne pravičnosti in enakih možnosti ter ustvarjanje pogojev za kakovostno in celovito vključitev paraplegikov in tetraplegikov v življenje, delovno okolje in v vse oblike družbenega življenja ob enakih pogojih, kot jih imajo zdrave osebe. Ob tem poskušajo uveljavljati človekove pravice in avtonomnost paraplegikov in tetraplegikov kot posameznikov in skupin.

Zveza paraplegikov izvaja posebne socialne programe za paraplegike in tetraplegike, ki so v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Tako v svoji organizaciji združuje 9 društev, ki s svojim delovanjem pokrivajo zadovoljevanje potreb članstva na lokalnem nivoju, na drugi strani pa se Zveza aktivno vključuje pri oblikovanju invalidskega varstva na državnem in mednarodnem nivoju in sodeluje z vsemi tistimi strokovnimi ustanovami, ki lahko pripomorejo k uresničevanju ciljev, namenov in nalog Zveze paraplegikov Slovenije kot nacionalne eprezentativneorganizacije. Tako s svojimi posebnimi socialnimi programi in dejavnostjo osebne asistence izvrstno dopolnjujemo državno invalidsko varstvo in politiko. Za našo organizacijo je na nacionalnem in lokalnem nivoju vedno v ospredju posameznik, ki ga je usoda pripeljala v naše vrste. Zato uporabnike naših programov preko različnih posebnih socialnih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) skušamo vključiti na različne načine. Z izvajanjem programov in storitev kompenziramo njihovo invalidnost jih seznanjamo z metodami za uspešno delovanje v lastni družini in okolju kjer teče njihovo življenje po poškodbi ali obolenju hrbtenjače. Hkrati pa s svojo odprtostjo osveščamo in ozaveščamo slovensko in mednarodno javnost z našimi stališči in potrebami za kvalitetno življenje paraplegikov in tetraplegikov.” je še dodal predsednik Dane Kastelic in posebej poudaril, da bo “naša pot v prihodnost usmerjena v razvoj programov in storitev, skladno z razvojem in načinom življenja,vrednot socialnega okolja in naše družbe nasploh!”

Izpostavil je tri trenutne najpomembnejše prioritete s katerimi se aktivno ukvarjajo na Zvezi paraplegikov Slovenije. Te pa je potrebno v najkrajšem času rešiti, saj so z malo dobre volje dokaj hitro rešljiva:“da se v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vpiše pravica do obnovitvene rehabilitacije, katero imajo poleg ostalih najtežje gibalno oviranih invalidov tudi para in tetraplegiki. Trenutno imajo to zagotovljeno preko vsakoletnega javnega razpisa ZZZS,vendar je ta razpis vedno v negotovosti saj je vezan na sprejem finančnega načrta ZZZS. Da se najnižje invalidske pokojnine (nekatere so nižje kot 300,00 evrov), ki jih ima veliko naših članov, ki jih je usoda priklenila na invalidski voziček in posledično iztrgala iz delovnega procesa izenačijo vsaj z minimalnim dohodkom, ki je trenutno 402,18 evra in da se zagotovi stabilno financiranje naših posebnih socialnih programov in delovanja, ki se s strani FIHO na račun delovanja Zveze že par let konstantno zmanjšuje.”

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije je ob današnjem prazniku izrekel tudi sporočilo zahvale z naslednjimi besedami: “Hvala vsem prostovoljkam, prostovoljcem v Zvezi paraplegikov Slovenije in devetih lokalnih društvih. Iskrena hvala tudi vsem osebnim asistentkam in asistentom, ki ste zaposleni pri Zvezi paraplegikov, za vašo požrtvovalnost in opravljanje tako plemenitega poslanstva kot je skrb za naše uporabnike. Posebej pa se zahvaljujem našim strokovnim delavcem in sodelavcem na programih in dejavnosti osebne asistence, ki v teh “čudnih časih” vlagate dodatne napore, da delovni proces poteka neokrnjeno, čeprav v zavetju domačega ognjišča. Zaradi vas imajo članice, člani in drugi uporabniki naših storitev ustrezno svetovalno pomoč, rešujete njihove trenutne stiske, se z njimi pogovarjate jih bodrite, skratka skrbite, da niso osamljeni.”

Besedilo: Zveza paraplegikov Slovenije

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije