Search
Close this search box.

Čaka nas pester program ob 2. dnevu ljubiteljske kulture na Štrekni

Vseslovenska akcija Tedni ljubiteljske kulture je namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji, v okviru katere ustvarja več kot 107.000 kulturnih ustvarjalcev, ki svojo energijo in čas ljubiteljsko namenjajo kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo. Projekt preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije ter zamejstva in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. Dogajanje se začne z nacionalnim odprtjem, potem pa se prireditve odvijajo v lokalnih okoljih.

V Mislinjski dolini se je kulturni teden v lanskem letu odvil nekoliko drugače, s poudarkom na dogodku Dan ljubiteljske kulture na Štrekni, ki je s pomočjo kolesarske poti povezal najrazličnejše ustvarjalce Mislinjske doline, zajel pa je pravzaprav območje od Gornjega Doliča pa vse do Dravograda. Na ta način je bil storjen pomemben korak k oživitvi trase nekdanje mislinjske železniške proge, ki je s tem spet postala prostor povezovanja in srečevanja, tokrat namesto z vlakom poživljena z ustvarjalnostjo ljubiteljske kulture, ki je, kakor smo se lahko prepričali, na Koroškem še kako prisotna.

Številčen odziv društev in ostalih nastopajočih, ki so na razpisu izkazali interes za sodelovanje na dogodku ter pozitivni odzivi številnih udeležencev so nas prepričali, da dogodek tudi letos ponovimo z II. Dnevom ljubiteljske kulture na Štrekni, na katerem bo dogajanje na različnih lokacijah ob sami kolesarski poti Štrekna časovno nekoliko bolj zgoščeno in osredotočeno na dopoldanski čas, v mestnem jedru Slovenj Gradca pa se bodo različni nastopi, delavnice in razstave odvijali vse do večernih ur.

Ta bo potekal v soboto, 20. maja 2023, od 9. ure dalje in za vas so pripravili res pester in zanimiv program.

PROGRAM IN PRIZORIŠČA

SLOVENJ GRADEC

Mestno jedro – Ars Cafe:

09.00 – 12.00: Društvo ustvarjalcev D.tajl; Razstava – Slovenski teden nakita (SIJW)

10.00 – 11.30: KD Swingradec – Swing Lounge

10.00 – 14.00: Jože Kremžar in Območna ljubiteljska likovna sekcija Mislinjske doline: Vedute našega mesta – slikarska delavnica

11.00 – 11.30: Pihalni orkester Slovenj Gradec – odprta vaja

11.30 – 12.00: Maks Viher – lajnar

12.00 – 12.30: Ženska vokalna skupina Nova – odprta vaja

15.00 – 16.00: Alina Hirtl – odprta vaja

16.00 – 17.00: Dnevna soba Studio – odprta vaja

17.00 – 18.00: Glasbena skupina JuT – odprta vaja

Gmajna:

10.00 – 10.30: Pihalni orkester Slovenj Gradec – odprta vaja

10.30 – 11.00: Vokalna skupina družine Breznik – odprta vaja

11.00 – 11.30: Sestri Apšner – Gmajnice – odprta vaja

10.00 – 13.00: Katja Kotnik Prosenjak – razstava mandal na prostem

10.00 – 13.00: Vaška skupnost Gmajna – Naša lepa Gmajna

Park urbanih športov:

10.00 – 11.00: VVZ Slovenj Gradec – Enota Škratica Mica, Ples, petje in prikaz likovnega ustvarjanja

10.00 – 10.30: Maks Viher – lajnar

GORNJI DOLIČ

Viadukt Gornji Dolič:

10.00 – 11.00: Plesna skupina ŠRD Flamenko – flamenko

10.30 – 11.00: VIS Mislinja – Klapa Šentilj MPD – odprta vaja

11.00 – 11.30: Ljudski pevci in koledniki – Družina Miklavž – odprta vaja

DRAVOGRAD

Kolesarski most čez Dravo:

10.30 – 11.30: Bicabend (transformator ob mostu)

11.30 – 12.00: Koroški črički (pod gl. Dravskim mostom)

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Športno igrišce

10.00 – 10.30: Pihalni orkester Šentjanž

11.00 – 11.30: MoPZ Štefan Goršek Čaki

12.00 – 12.30: Ženska vokalna skupina Šentjanž

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Postajališče ob Štrekni

10.00 – 11.00: WZ Slovenj Gradec – Enota Leseni škrat, Ples, petje in prikaz likovnega ustvarjanja

Tomaška vas – Gasilski dom:

10.00 – 13.00: Mladi: Alter društvo Reggae Village

11.00 – 11.30: Moški pevski zbor Šmartno

MISLINJA

Avtobusna postaja / Vagon

10.00 – 10.30: Babnikova godba

10.00 – 10.30: Vokalna skupina Estrama – odprta vaja (počivališče ob zadrugi)

10.30 – 11.00: VVZ Slovenj Gradec – Enota Sončni škrat, Ples in petje

11.00 – 12.00: Folklorna skupina Majsterski – Steljeraja

Postajališče za tunelom

10.00 – 10.30: Mlajša folklorna skupina Valdek – folklora

10.30 – 11.00: Folklorna skupina Valdek – folklora

11.00 – 11.30: Pevci svetega Vida – odprta vaja

Dogodek je rezultat dobrega sodelovanja med Območnima izpostavama JSKD Slovenj Gradec in Dravograd ter RRA Koroška, s čimer se med seboj povezujejo prizadevanja za čim intenzivnejši kulturni utrip Mislinjske doline in širšega območja na eni strani ter prizadevanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti v obliki kolesarjenja na drugi.

Multiplikativni učinki, ki ob tem nastajajo, pripevajo k razvoju zelenega turizma in regije nasploh. V prihodnjem letu, ko bo že dokončana nova kolesarska povezava skozi Hudo luknjo, pa se ob številnih dodatnih impozantnih objektih tehniške dediščine nekdanje proge nadejamo razširjenega sodelovanja, novih zanimivih lokacij ter druženja s prijatelji iz Velenja.

Znova se bomo torej družili vsi, ki imamo radi ljubiteljsko kulturo, kolesarjenje in Štrekno. Pestro bo. Vabljeni!

Vir: RRA Koroška

Vseslovenska akcija Tedni ljubiteljske kulture je namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji, v okviru katere ustvarja več kot 107.000 kulturnih ustvarjalcev, ki svojo energijo in čas ljubiteljsko namenjajo kulturi ter tako bogatijo sebe in družbo. Projekt preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije ter zamejstva in izpostavlja kulturni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. Dogajanje se začne z nacionalnim odprtjem, potem pa se prireditve odvijajo v lokalnih okoljih.