Koroški in celjski policisti v treh urah zaznali 127 kršitev cestno prometnih predpisov

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo devet ljudi, od tega štirje vozniki enoslednih vozil in dve peški. Oboji sodijo med najranljivejše udeležence cestnega prometa.

Prav zaradi tega so danes, med 8. in 11. uro, na celotnem območju Policijske uprave Celje izvajali tako imenovan »ad –hoc« nadzor cestnega prometa s poudarkom na pešcih, vožnji kolesarjev, voznikov motornih koles in mopedov ter voznikov e-skirojev. Glede na to, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so v sklopu nadzora izvajali tudi meritve hitrosti. Pozorni so bili tudi na uporabo varnostnih pasov in preverjali psihofizično stanje voznikov, saj je problematika alkohola v cestnem prometu v zadnjem obdobju v porastu.

V samo treh urah so zaznali 127 kršitev cestno prometnih predpisov. Največ, kar 55 je bilo prekoračitev hitrosti, 48 voznikov ni uporabljalo varnostnih pasov, 11 prekrškov so storili kolesarji, 5 vozniki lahkih motornih vozil in 8 motoristi.

77. kršiteljem so izdali plačilne naloge, dva tuja voznika sta globo poravnala na kraju, 48 so jih opozorili.

Na nadzor, ki je potekal v Celju so povabili tudi predstavnike medijev, ki sta jih nagovorila inšpektor za cestni promet Sektorja uniformirane policije PU Celje  Edi Baumkirher in Miran Gaberšek, višji svetovalec v Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Celje.

Edi Baumkirher je opozoril voznike osebnih in tovornih vozil naj bodo pozorni na najbolj ranljive udeležence cestnega prometa, torej pešce in voznike enoslednih vozil, ki jih je v teh poletnih dneh veliko na cestah.

Prav tako pa je pešce in voznike enoslednih vozil pozval, naj skrbijo za svojo varnost, s spoštovanjem cestno prometnih predpisov, strpnostjo, uporabo namenskih površin in uporabo zaščitnih sredstev. Spomnil je, da je pri voznikih mopedov, ki dosegajo hitrost do 25km/h obvezna  uporabe zaščitnih čelad  za vse, ne glede na starost. Pri voznikih e-skirojev je uporaba čelade sicer obvezna le do 18-leta, bilo bi pa zelo dobrodošlo, da bi jo uporabljali vsi uporabniki, ne glede na starost. Posebej je izpostavil problematiko alkohola. Letos se je delež alkoholiziranih voznikov povečal z lanskih 8 na 11%, posebej zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je bila letos pod vplivom alkohola skoraj polovica povzročiteljev najhujših prometnih nesreč.

Miran Gaberšek  je poudaril, da se na Mestni občini Celje zelo zavedajo pomena varnosti v cestnem prometu.  Leta 2017  so pripravili načrt celostne prometne strategije, saj so želeli povečati varnost pešcev in kolesarjev, povečati pretočnost prometa in v mestnem jedru zmanjšati število motornih vozil.

V letu 2019 je zaživel projekt Celebus, zelo se je prijela izposoja koles imenovana kolesCE, kjer si je 220 koles možno izposoditi na 35. lokacijah. Uporablja jih 11.000 zadovoljnih uporabnikov. V zadnjih petih letih so uredili dobrih 30 km površin za kolesarje. Sem sodijo kolesarske poti, steze in kolesarski pasovi. Z vsem navedenim so veliko doprinesli k spremembi potovalnih navad Celjanov in njihovi varnosti.

Vse udeležence cestnega prometa pozivajo naj bodo v prometu strpni, odgovorni, naj upoštevajo cestno prometne predpise ter skrbijo tako za svojo varnost, kot tudi za varnost ostalih udeležencev cestnega prometa.

Besedilo: PU Celje