FOTO: Na Ravnah potekal občinski praznik

FOTO: Danica Hudrap

Praznik Občine Ravne na Koroškem je 12. april, dan, ko so leta 1952 slovenski poslanci izglasovali zakon, da postanejo Ravne na Koroškem mesto. V počastitev občinskega praznika od proglasitve mesta Ravne je potekala svečana seja in slovesna podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem.

FOTO: Danica Hudrap

 

Svečanost, ki je potekala v prenovljenem vaškem središču na Strojni, se je pričela s pesmijo ”Nocoj je en fajn večir”, ki so jo zapeli Šentanelski pavri.

»Kot vsa leto je tudi letos svečana seja v prvi vrsti namenjena pozornosti do prejemnikov občinskih priznanj, zato jih še posebej iskreno pozdravljam med nami. Prav tako med nami pozdravljam župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena, člane občinskega sveta, častna občana Občine Ravne na Koroškem gospoda Mitjo Šipka, predstavnike ožjih delov lokalne skupnosti ter naše posebne goste in predstavnike koroških občin,« je v uvodu povedala moderatorka programa Arijana Rojko.

Sledil je slavnostni govor župana občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena. Seja se je nadaljevala z najbolj svečanim delom, podelitvijo priznanj Občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na svoji 27. redni seji, 5. marca, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Priznanja je podelil župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.

Nagrado Občine Ravne na Koroškem je prejela Uršula Gostenčnik za dolgoletno delo v Društvu invalidov Mežiške doline, izkazan human odnos do soljudi, aktivno udejstvovanje v prizadevanjih za uveljavitev enakih možnosti v družbi in za njen prispevek  k  predstavitvi občine v širšem prostoru. 

Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem je prejel Alpski smučarski klub Fužinar za izjemen prispevek k vzgoji vrhunskih tekmovalcev, prenos ljubezni do smučanja na mlajše rodove ter za prispevek  k  prepoznavnosti občine in Koroške v Sloveniji in izven njenih meja.

Plaketo Občine Ravne na Koroškem je prejel Mladinski svet Ravne na Koroškem za prispevek k utrjevanju pozitivnih vezi med generacijami, k ohranjanju izročila koroških zgodovinskih prvin, k oblikovanju pozitivnega odnosa do naše dediščine in k izgradnji identitete Občine Ravne na Koroškem.

Veliko Prežihovo plaketo je prejel Miha Lotrič za dolgoletno predsedovanje in aktivno ustvarjalno delo v Društvu literatov Mežiške doline, vzpodbujanje literarne dejavnosti, ohranjanje etnologije kraja in narečne besede ter za povezovanje literatov v dolini in čez mejo. 

Veliko Prežihovo plaketo je občinski svet podelil Bojani Verdinek  za neprecenljiv prispevek v prenosu znanja in ljubezni do kulture na mlade rodove, za njen ustvarjalni literarni, gledališki in publicistični opus  ter za prispevek  k  povezovanju šole s krajem, občino in širšo skupnostjo.

Prežihovo plaketo je prejelSebastijan Oblak za njegov prispevek k  predstavitvi občine v sliki in besedi, posebej ob izdaji knjige Uršlja gora – presežni svet, za izpolnitev hotenja po prenosu lepote naše Gore v domove in v srca ljudi. 

Veliko Klančnikovo plaketo je prejelo Športno društvo Strojnska Reka za polstoletno negovanje tradicije odbojke v kraju, desetletja aktivne dejavnosti društva, za spodbujanje zdravega načina življenja in pozitivnih športnih vrednot ter za prenos ljubezni do športa na mlajše rodove. 

Še ena Velika Klančnikova plaketa za dosežke v letu 2013 je bila podeljena. Prijel jo jeRobert Jamšek za izjemen prispevek k  razvoju namiznega tenisa na Ravnah, v slovenskem in mednarodnem prostoru, za njegov doprinos k rasti in uveljavljanju množice mladih športnikov, za spodbujanje zdravega tekmovalnega duha in pozitivnih športnih vrednot. 

Klančnikovo plaketo za dosežke v letu 2013 prejelBrane Breznikar za izjemen prispevek  k  uspehom ravenskega športa ter  k  promociji občine v evropskem in svetovnem merilu, za vrhunske športne dosežke v letu 2013, ki so ime Občine Ravne na Koroškem ponesli v svet.

Pred koncem seje smo prisluhnili še citram Tine Geč, ki  je zaigrala ljudsko Mrzel veter in naslovno pesem filma Cvetje v jeseni.

Prireditev so v kulturnem programu s pesmijo popestrili Šentanelski pavri,na citrah pa smo prisluhnili Tini Geč, ki jo poučuje odlična citrarka Tina Kseneman.

Sledila je projekcija celovečernega dokumentarnega igranega filma ”Svetneči”. Projekcija, ki pomeni poklon življenjski in ustvarjalni poti častnega občana Občine Ravne na Koroškem, Mitje Šipka, in predstavlja tudi slovesno predajo prenovljenega vaškega središča Strojna njegovemu namenu.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/old/slike/ravnepraznik2014″ title=”Galerija slik”]

FOTO in TEKST: Danica Hudrap

Dogodki