Search
Close this search box.

Dr. Tomaž Simetinger o prihajajočem srečanju folklornih skupin na Prevaljah

To nedeljo, 31. 3. 2019, vabljeni v Družbeni dom Prevalje na Območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Koroške, s pričetkom ob 18.00.

To nedeljo, 31. 3. 2019, vabljeni v Družbeni dom Prevalje na Območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Koroške, s pričetkom ob 18.00. Na tokratnem srečanju se bo predstavilo devet folklornih skupin, ki jih bo strokovno ocenil selektor dr. Tomaž Simetinger, program pa bo povezovala Špela Šavc.

Namen Maroltovega srečanja odraslih folklornih skupin, ki ga vsako leto pripravi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije odraslih in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Folklorne skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih, nakar sledijo regijska srečanja, najboljše pa se uvrstijo na državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije, ki bo letos potekalo 26. oktobra 2019 v Žalcu. Pogoj za napredovanje oziroma uvrstitev na regijsko in državno tekmovanje je kvaliteta oz. doseg zadostnega števila točk, glede na pravilnik, ki ga je pripravil JSKD.

Selektor po vsakem območnem srečanju za vsako skupino posebej pripravi opisno oceno oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, regijski selektor pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega Maroltovega srečanja.

Na Prevaljah se bodo v nedeljo, 31. 3. 2019, ob 18.00 predstavile naslednje skupine:

  • Folklorna skupina Holmec – Plesi Mežiške doline
  • Folklorna skupina CUDV Črna na Koroškem – S šprancir bolcerjem na ples
  • Folklorna skupina Gozdar Črna na Karoškem – Jajčarija
  • Folklorna skupina CUDV Črna DE VDC Muta in Medobmočno društvo Sožitje Zgornje dravske doline – Šprancir bolcer z robčkom
  • Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred – Kak fajn je blo včosih
  • Folklorna skupina Dravca Dravograd – Po domače
  • Folklorna skupina Luka Kramolc Šentanel – Od Šentanela do Strojne
  • Folklorna skupina Rej Šmartno pri Slovenj Gradec – Vesela Pepca
  • Folklorna skupina Prežihov Voranc Ravne na Koroškem – Mi pa radi rajamo

Naj spomnimo, da lansko leto nobena od koroških skupin ni dosegla zadostnega števila točk za uvrstitev na regijsko srečanje oziroma regijskega nivoja, kar je med člani skupin povzročilo kar precej slabe volje in dvignilo kar nekaj prahu glede načina ocenjevanja skupin. Na to temo so se vodje in predsedniki skupin lansko jesen srečali tudi na delovnem posvetu s selektorji JSKD. Ali je srečanje in napotki podani s strani selektorjev obrodilo sadove, bomo videli že to nedeljo.

Še pred tem pa smo se pogovarjali tudi z dr. Tomažem Simetingerjem, ki je tudi letošnji strokovni ocenjevalec srečanja na Prevaljah. Zanimalo nas je, predvsem kaj pričakuje od letošnje folklorne revije in kako komentira situacijo folklorne dejavnosti na Koroškem.

Simetinger je najprej povedal, da je folklorna dejavnost kompleksna uprizoritvena dejavnost, ki terja veliko znanja za kvalitetno ustvarjanje in dodal: »Stvari so se na tem področju že pred leti premaknile od zastarelih predstav o ljudskem izročilu k sodobnim uprizoritvenim praksam. To je razlog, da se morajo ustvarjalci nenehno izobraževati, nadgrajevati znanje in povedano preprosto, kar so bili normativi v osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja, to pač danes ne zadostuje več.«

»Težko je reči, kaj lahko pričakujemo od te revije. Vsekakor pa naj poudarim, da ima JSKD sistem tristopenjskega ocenjevanja, ki je enak za vse folklorne skupine in je bil preizkušan že vrsto let. Skupine se prostovoljno odločajo, ali želijo vstopiti v ta sistem ali ne. Kdor vstopi v takšno ocenjevanje, mora pričakovati, da ga tam čakajo kriteriji, ki so enaki za vse. Koroške skupine, ki se bodo revije udeležile, ne morejo in ne smejo biti izjema, ne glede na to, kakšne rezultate dosegajo,« še pojasni Simetinger.

Glede situacije folklorne dejavnosti na Koroškem pa je dejal: »Specifika Koroške regije je ta, da je razmeroma majhna v primerjavi z drugimi regijami. Skupin je nekoliko manj in v povprečju dosegajo nižje rezultate. Sicer smo lani organizirali posvet na temo delovanja teh skupin, kjer smo posebej izpostavili načine ocenjevanja produkcij folklornih skupin. To je le eden od korakov, ki jih je potrebno narediti za dvig kakovosti. Daleč od tega, da bi zadostoval. Vsekakor se morajo skupine z njihovimi vodji zavedati, da je za dobro delo treba veliko in resno delati, se izobraževati, napredovati v tehniki gibanja, snovanju koreografij itd.«

»Resne skupine delajo na teh področjih kar velike korake naprej. Praksa kaže, da žal nekatere skupine večkrat obirajo pot, kjer prej kot slednje iščejo zunanje razloge, zakaj tega ne morejo narediti, kako narediti izjeme pri njihovem ocenjevanju itd. Če želiš biti v koraku s časom, je treba nenehno delati, samo kritizirati sistem, ker v njem ne dosežeš želenih rezultatov, žal ne pomaga,« je kritičen dolgoletni selektor in strokovni ocenjevalec folklornih skupin pri JSKD.

Dogodki