Search
Close this search box.

Vodja računovodstva (m/ž) – Koroška – WORKFORCE d.o.o.

Delate v računovodstvu in ste pripravljeni narediti naslednji korak v svoji karieri?

Naš naročnik je ugledna metalurška skupina z vodilnim položajem na evropskih in svetovnih trgih. V svoj tim vabijo izkušenega strokovnjaka za vodenje utečene skupine sodelavcev na Ravnah na Koroškem, ki opravljajo računovodske operativne naloge za lastne družbe.

Vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje izvajanje procesov v računovodskem oddelku – skladno z zakonodajo, sprejetimi politikami poslovanja in usmeritvami vodstva. Tipične naloge, ki jih opravlja oddelek:

Vodenje glavne knjige in pomožnih knjig v skladu z zakonodajo in internimi akti podjetja
Razčiščevanje kontov glavne knjige, priprava temeljnic
Računovodsko in davčno načrtovanje, nadziranje, analiziranje in informiranje
Sodelovanje z revizorji in davčnimi inšpektorji
Priprava mesečnih in letnih računovodskih izkazov in bilanc za notranje in zunanje uporabnike
Obračun DDV
Usklajevanje s pomožnimi knjigami (vodenje registra osnovnih sredstev)
Izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov
Nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa, knjiženje prilivov in drugih finančnih transakcij
Priprava rednih in izrednih finančnih in drugih poročil

Sodelovanje pri oblikovanju poslovne politike in strategije razvoja oddelka
Sodelovanje pri razvoju informacijske podpore v oddelku
Vodenje zaposlenih v oddelku (organiziranje dela, informiranje, planiranje in usmerjanje razvoja, sodelovanje pri zaposlovanju, vrednotenje delovne uspešnosti, spodbujanje zavzetosti in motiviranje)
Priprava predlogov izboljšav / optimizacije delovnih procesov

V SODELOVANJU Z

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST

Konstrukter – TAB D.D.

Vabimo vas, da postanete del skupine TAB in sicer v našem novem obratu Li-Ion baterij na lokaciji Prevalje, kjer se boste pridružili ODDELKU RAZVOJA, na

Read More »