Kandidatka za županjo Ribnice na Pohorju o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi skoraj vseh kandidatov za župane na Koroškem. Za konec pa smo se ustavili še v Ribnici na Pohorju, kjer se za županski stolček potegujeta dva kandidata.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muto TUKAJza Črno na Koroškem TUKAJza Slovenj Gradec TUKAJza Mežico TUKAJ, za Dravograd TUKAJ, za Podvelko TUKAJ, Radlje ob Dravi TUKAJ. Kot zadnjo predstavljamo Tatjano Marsel, kandidatko za županjo v Ribnici na Pohorju, kjer se za županski stolček ponovno poteguje tudi Srečko Geč, ki pa na naša vprašanja ni odgovoril. Prav tako nismo prejeli odgovorov od nobenega županskega kandidata v Vuzenici.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Marsel: Ker verjamem, da lahko s svojim znanjem, energijo in idejami skupaj z občani dosežem spremembe, ki so pogoj za prijetno in zadovoljno bivanje.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Marsel: Vztrajnost, znanje, posluh za občane.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Marsel: Nove ideje in dosledno pridobivanje EU in državnih sredstev za razvoj.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Marsel: Črna pika: premalo črpanje EU sredstev, Odlično: posluh za društva.”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah?

Marsel: Nakup šolskega kombija, protiprašna zaščita , kjer je potrebno, ureditev pešpoti Ribnica vas do transformatorja pokopališča.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Marsel: “Da, primerno možnostim.”

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Marsel: “Ceste minus, šola in izobraževanje plus.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Marsel: “Dobre ceste so pogoja za razvoj občine.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Marsel: Urejena vsakovrstna infrastruktura, ki bo omogočila razvoj manjših podjetij ali delo od doma.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Marsel: Zavedati se moramo, da imamo velike možnosti za prijeten podeželski turizem, večji razvoj turizma pa je možen s povezovanjem s sosednjimi centri na Pohorju.”

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Marsel: Z ugodnim financiranjem za omogočanje nakupa gradbenih parcel in stanovanj.”

Imate v programu širiti kapacitete vrtca, ali to v vaši občini ni potrebno?

Marsel: “Potrebno je stalno prilagajanje dejanskim potrebam.”

Kaj boste naredili, da boste kot županja/župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj?

Marsel: To je zelo občutljivo področje, obravnavati ga je potrebno z veliko mero empatije.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Marsel: To skrb je potrebno enakomerno porazdeliti na vse generacije.”

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Marsel: To je problem, ki ga je potrebno rešiti na državni ravni.”

Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Marsel: Zaenkrat ta sistem deluje, ni pa rečeno, da ne bodo nastale dodatne potrebe.”

Kaj bi lahko vi kot župan/županja prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Marsel: “Rešitev na državni ravni, s pravimi stimulacijami.”

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Marsel: “Sem pripravljena.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Marsel: “Vsekakor bo to potrebno izboljšati.”

Menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Marsel: Pri nas je tako močno ruralno področje, da ne vidim potrebe po zavetišču.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Marsel: SDS

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

Marsel: Upam, da bodo v vsakem pogledu spregledali mojo željo koristiti občanom.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Marsel: Cca 800 €.”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Marsel: “Moj edini cilj je koristiti občanom.”