Kandidata za župana Podvelke o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Ustavili smo se tudi v Podvelki, kjer se za županski stolček potegujejo trije kandidati.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muto TUKAJza Črno na Koroškem TUKAJza Slovenj Gradec TUKAJza Mežico TUKAJ, za Dravograd TUKAJ. V tem prispevku najdete odgovore županskih kandidatov v Podvelki, kjer kandidirajo Anton Fornezzi, Emerik Neumeister in Miran Pušnik.

Vse odgovore na zastavljena vprašanja nam je poslal Pušnik, Neumeister je ob odgovorih zapisal, da pošilja nekaj po njegovem mnenju glavnih odgovorov na zastavljena vprašanja. Fornezzi pa na vprašanja ni odgovoril.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Pušnik: “Za kandidaturo sem se odločil predvsem zaradi tega, ker sem v zadnjih letih kot podžupan videl, da naša občina potrebuje zagon ter nove prijeme za razvoj naše občine. Seveda pa sta bila glavni povod za to odločitev podpora in vzpodbuda občanov, ki so me na vsakem koraku nagovarjali. Končna odločitev pa je padla, ko me je popolnoma podprla tudi moja družina.”

Neumeister:Sedanji župan g. Anton Kovše je član občinske organizacije SD. Stranka mu je v vseh mandatih na volitvah nudila suport. Neodgovorno do članstva in stranke bi bilo, da po 7 mandatih županovanja g. Kovšeta, ne bi nastopili s kandidatom iz lastnih vrst. Po odločitvi, da ne bo več kandidiral, smo znotraj stranke naredili nabor možnih kandidatov in po vseh postopkih, potrditvah tudi na centrali SD, sem postal primeren kandidat in tudi dal soglasje h kandidaturi.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Pušnik: Poštenost, preudarnost in mladost.”

Neumeister:Ne precenjujem se, da sem boljši kar po treh lastnostih. Ocenjujem se, da bom bolj uspešen pri županovanju kot protikandidata.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Pušnik: Občina bo prijaznejša do občanov, črpanje evropskih sredstev bo boljše, boljše sodelovanje in dialog med občinskimi svetniki in člani vaških skupnosti ter ostalimi občankami in občani.”

Neumeister:Ljudje bodo čutili, da je občina njihov servis, da bo prijazna do vseh občanov in ne bo občutka kot velikokrat doslej, da je občina firma in župan njen direktor.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Pušnik: Velika pomanjkljivost se čuti zaradi slabe pokritosti z ustreznimi telekomunikacijskimi omrežji – optike ter gsm signala. Odlična pa je finančna kondicija občine.”

Neumeister:Da se o investicijah odloča v ožjih krogih. Da se racionalno troši denar za investicije in da ni občina prezadolžena.”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah?

Pušnik: “Investicije v infrastrukturo, turizem, kmetijstvo in gospodarstvo.”

Neumeister: “Širokopasovni internet, rekonstrukcija cestne infrastrukture, stanovanja za mlade družine in varna stanovanja za starejše, prizidek dveh oddelkov s telovadnico pri OŠ Kapla.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Pušnik: Da

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Pušnik: “Vse naše vaške skupnosti so podeželske, zato bodo vlaganja enakomerno razporejena.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Pušnik: Naša občina je v preteklosti veliko vlagala v cestno infrastrukturo. To bo potrebno tudi v prihodnje, saj smo občina z veliko kilometrov občinskih ceste, ki potrebujejo rekonstrukcijo ter ustrezno vzdrževanje.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Pušnik: Naša občina ima zelo omejeno možnost odpiranja novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, zato bomo imeli v prihodnje v tej smeri še veliko izzivov. Mlade pa bomo vzpodbudili, da ostanejo s tem, da se jim ponudi zanimiva delovna mesta v bližini svojih domov.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Pušnik: “Turizem v naši občini ima zelo veliko potenciala, ki ga bomo mogli v prihodnje znati izkoristiti.”

Neumeister:Turizem kot panoga ima v naši občini velike možnosti. Imamo številne naravne danosti, da reke Drave ne omenjam. Tukaj se odpira možnost za nova delovna mesta.”

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Pušnik: V našem področju je veliko možnosti novogradenj in s tem rešitvijo stanovanjske problematike, ampak imamo predvsem težave s tem, da je večina teh zemljišč, kjer je možna gradnja kmetijskih zemljišč, ki jih je potrebno prekategorizirati, kar pa predstavlja dolgotrajni postopek.”

Imate v programu širiti kapacitete vrtca ,ali to v vaši občini ni potrebno?

Pušnik: V osnovi imamo težavo s premajhno kapaciteto samo v enem našem vrtcu. Definitivno pa bo potrebno v prihodnje poskrbeti za nov vrtec ob naši matični osnovni šoli.”

Neumeister: “Širitev vrtca se bo zagotovo zgodila najprej v Breznu.”

Kaj boste naredili, da boste kot županja/župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj?

Pušnik: “Menim, da je enakopravnost samoumevna.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Pušnik: Ne

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Pušnik: Prvo rešitev vidim v oskrbi na domu.”

Neumeister:“Za plačilo doma za ostarele je dolžna poskrbeti država – občina. Za osnovni paket oskrbe bi morala razliko med pokojnino in ceno oskrbe plačati država.”

Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Pušnik: “Z zdravstvenim sistemov v naši občini smo dokaj zadovoljni, seveda pa je zmeraj možnost izboljšav.”

Kaj bi lahko vi kot župan/županja prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Pušnik: To vprašanje je povsem iz mojega okvirja poznavanja tematike, zato na to vprašanje ne znam podati pravega odgovora. Menim pa, da je to vprašanje za naše državne organe.”

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Pušnik: “Tudi te možnosti so odprte v kolikor bi s tem občina pridobila ustrezen kader.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Pušnik: Naš občina je v osnovi za jpp zgolj tranzitna točka, zato na ta del zelo težko vplivamo.”

Menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Pušnik: Tudi v naši občini se vedno bolj srečujemo s to problematiko, zato menim, da bi nujno potrebovali zavetišče v naši regiji.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Pušnik: Sem neodvisen kandidat zato me delitev na politične pole nikakor ne opredeljuje.”

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

Pušnik: Občani in občanke so me spodbudili, da se odločim za ta korak, zato si me bodo zapomnili po dosedanjem delu in prizadevanjih.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Pušnik: “cca 1500 €.”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Pušnik: V kolikor ne zmagam, ne bom sodeloval z izvoljenim kandidatom, ker tudi ne kandidiram za druge funkcije.”

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije