Search
Close this search box.

Župan Dravograda: V naslednjem šolskem letu bomo zagotovili zvezke vsem osnovnošolcem OŠ Dravograd

Občina Dravograd vsem svojim občankam in občanom, ki imajo ob rojstvu otroka skupaj z otrokom prijavljeno stalno bivališče na območju njihove občine, podarja enkratno denarno pomoč v višini 205 EUR.

Enkratna denarna pomoč občine Dravograd ob rojstvu otroka je do sedaj znašala 205 €. Za leto 2023 v proračunu občine Dravograd predlagajo, da se pomoč zviša za 45 €, torej bi enkratna pomoč ob rojstvu otroka po novem znašala 250 €.

V primeru rojstva več otrok – dvojčkov, trojčkov… prejme vsak nadaljnji otrok povišanje denarne pomoči za 50 % glede na prejšnjega. Torej bi prejela družina z dvojčki skupno 512,50 € družina s trojčki pa 973,75€.

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je občan Občine Dravograd oziroma ima stalno prebivališče v Občini Dravograd, ter z otrokom dejansko živita skupaj. Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja z vlogo, ki se pošlje ali odda na občini najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Hkrati ob posredovanju odločbe starši prejmejo županovo čestitko s posvetilom. Denarna pomoč se upravičencem izplača v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.

Občina Dravograd tudi v okviru dogovorjenega programa za osnovne šole za vsakega osnovnošolca sofinancira znesek 30 za letno in zimsko šolo v naravi.

Poleg tega občina po odloku sofinancira nakup šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake, letovanja, naravoslovne tabore, letno ter zimsko šolo v naravi za osnovnošolce tistim, ki zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti. Višina te občinske denarne socialne pomoči se določa po merilih, znesek je odvisen od doseganja višine minimalnega dohodka na družinskega člana.

V programu šolskih pomoči je tudi regresiranje prevozov v šolo.

V letu 2023 je predviden nakup zvezkov za vse učence osnovnih šol ob začetku novega šolskega leta“, je še dodal Anton Preksavec. 

Nakup zvezkov je predviden za šolsko leto 2023/2024 v kolikor bo potrjen predlog proračuna za 2023. Gre pa za nakup določenega števila zvezkov, skladno s pravilnikom, ki bo še sprejet. Planirajo 3 zvezke za prvo triado in 5 zvezkov za ostali dve triadi. Platnice zvezkov pa bodo krasile slike Dravograda.

Dogodki

Občina Dravograd vsem svojim občankam in občanom, ki imajo ob rojstvu otroka skupaj z otrokom prijavljeno stalno bivališče na območju njihove občine, podarja enkratno denarno pomoč v višini 205 EUR.