Začetek gradnje mostu čez Mislinjo v Šmartnem

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu so pričeli z gradnjo mostu čez Mislinjo “Daplast”.

Slovenjgraški župan Klugler je ob tem povedal: “Zelo me veseli dejstvo, da smo uspeli odpraviti napako, ki je bila sprejeta leta 2017 v Občinskem prostorskem načrtu, ki je žal onemogočala gradnjo mostov.”

Z deli so že pričeli, izvajalec je že pristopil k izvedbi ureditve, včeraj se je s pomočjo Slovenske vojske postavil nadomestni most, ki bo na voljo za začasen promet. “Tako je vse pripravljeno, da se gradnja novega mostu čez Mislinjo lahko prične,” je še dodal župan.

Kot je zapisano v dokumentaciji, ki je objavljena na spletni stani slovenjgraške občine, bodo po izgradnji začasnega nadomestnega jeklenega mostu, preusmeritvi prometa ter celoviti odstranitvi obstoječe mostne konstrukcije delavci pristopili k izgradnji nove mostne okvirne konstrukcije. V sklopu odstranitve obstoječega mostu in izvedbi novega je predvidena tudi razširitev in ureditev struge.

Iz razpisne dokumentacije je še razvidno, da je predvidena izgradnja začasnega mosta, novega mosta, ureditev struge ter prometna ureditev.

DELA SO SE ŽE PRIČELA:

VIR: MOSG

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije