Višja strokovna šola Slovenj Gradec sporoča: Gradimo znanje za uspešno prihodnost

Višja strokovna šola Slovenj Gradec (VSŠSG) je uveljavljena izobraževalna institucija na Koroškem, ki svojim študentom že več kot dvajset let omogoča pridobivanje vrhunskih kompetenc in znanj na različnih strokovnih področjih.

Študijski programi

Izvajajo tri višješolske študijske programe: Ekonomist, Informatika in Poslovni sekretar. Ponosni so, da izvajajo tako široko paleto programov, ki pokrivajo tako področje ekonomskega poslovanja kot področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kar omogoča študentom, da izberejo tisto, kar najbolje ustreza njihovim interesom in kariernim ciljem. Programi so prilagojeni sodobnim trendom in potrebam trga dela, kar zagotavlja večjo zaposljivost diplomantov.

Pridobljene kompetence

Vsi trije programi so prenovljeni, kar pomeni, da so pri prenovi sodelovali delodajalci in da so kompetence, ki jih pridobijo študentke in študentje, res tiste, ki jih potrebujejo in želijo delodajalci.

V programu Ekonomist so kompetence, ki jih pridobijo, usmerjene predvsem v organiziranje in upravljanje logističnih procesov, v zagotavljanje učinkovitega in uspešnega komercialnega in finančno-računovodskega poslovanja.

V programu Poslovni sekretar si študentke in študenti pridobijo kompetence,  ki so v tem poklicu še posebej nepogrešljive: uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, komunikacije v različnih jezikih  ter predstavljanje organizacije znotraj in navzven.

V programu Informatika si inženirji in inženirke informatike med študijem pridobijo kompetence s širokega področja informacijske in komunikacijske tehnologije, tako na področju razvoja, vzdrževanja in svetovanja. V tem programu se študenti zagotovo izobražujejo za  poklic prihodnosti.

Izredni študij za zaposlene v Slovenj Gradcu in Velenju

Diploma Višje strokovne šole Slovenj Gradec je cenjena med delodajalci Koroške in Savinjske regije in tudi širše. Diplomanti VŠŠSG so opremljeni z znanji in kompetencami, s katerimi postanejo konkurenčni na različnih področjih poslovanja v podjetjih in organizacijah.

VŠŠSG se zaveda pomena vseživljenjskega učenja in podpore zaposlenim pri nadgradnji njihovih znanj. Zato ponuja izredni študij, v Slovenj Gradcu v vseh treh programih (Ekonomist, Informatika in Poslovni sekretar), v Velenju pa v programu Ekonomist.

Izredni študij je prilagojen zaposlenim, ki želijo svoje znanje nadgraditi in se usposobiti za nove delovne izzive, kot so napredovanje, novo delovno mesto ali nova zaposlitev. Študentom omogoča usklajevanje študija z delovnimi in ostalimi obveznostmi.

Višja strokovna šola Slovenj Gradec kombinira klasični študij s študijem na daljavo. Vsa študijska gradiva so objavljena v spletnih učilnicah, vsak študent izrednega študija pa lahko skupaj s predavatelji določi svoj individualni izobraževalni načrt. Študenti imajo možnost pridobiti izobrazbo, ki je usklajena s trenutnimi potrebami njihovega poklicnega okolja, hkrati pa ohranjajo svoje delovno mesto in kariero. Delodajalci imajo korist od bolj usposobljenih zaposlenih, ki lahko v realnem času uporabijo pridobljena znanja in kompetence.

Podrobnejše informacije glede vpisa in študija so vam na voljo na telefonski številki: 02 88 46 502, e-naslovu: visja.sola@sc-sg.si . Informacije najdete tudi TUKAJ , na Facebook profilu ter sedežu šole: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec. Z veseljem vam bodo svetovali.