Search
Close this search box.

V Razborju predčasne volitve članov Sveta Vaške skupnosti

Občina Slovenj Gradec je 15. oktobra 2020 razpisala predčasne volitve članov vaške skupnosti Razbor. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 27. oktober 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 13. decembra 2020.

Tajnica OVK Tatjana Špalir pojasni, da ima Svet Vaške skupnosti Razbor na območju Mestne občine Slovenj Gradec pet članov, katere občani volijo na rednih lokalnih volitvah vsake štiri leta ter doda, da sta dva člana Sveta Vaške skupnosti Razbor odstopila, eden pa se je preselil v drugo občino. “Če mandat poteče več kot polovici članov, posledično mandat poteče vsem članom vaške skupnosti, zato je potrebno izvesti predčasne volitve,” razloži Špalirjeva. 

Sogovornica še pove, da bo mandatna doba članov, izvoljenih na predčasnih volitvah, na podlagi tega razpisa, trajala do prve seje Sveta Vaške skupnosti Razbor, ko bo izvoljen na rednih volitvah v letu 2022.

Kot je zapisano na spletni strani slovenjgraške občine kandidature sprejemajo od včeraj, 27. 10. 2020 do četrtka, 12. novembra 2020, do 19. ure, na sedežu Občinske volilne komisije ( Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec).

Aktivirana bodo naslednja volišča: Podružnična Osnovna šola Razbor, Praprotnik Rihter, predčasno volišče na Mestni občini Slovenj Gradec.

VIR: MOSG