Search
Close this search box.

Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti

FOTO: Danica Hudrap

V dvorani Koroškega medgeneracijskega centra na Ravnah na Koroškem je potekala javna tribuna za starejše z naslovom »Predstavitev osnutka Strategije za kakovostno staranje, solidarnost in sožitje generacij v Občini Ravne na Koroškem«.

FOTO: Danica Hudrap

Tribuna je bila namenjene predstavitvi strategije in podajanju predlogov. V uvodu je zbrane pozdravil in nagovoril župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen. Župan je spregovoril o tem, kako občina v naslednjih petih letih vidi to strategijo.

 

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/old/slike/strategijazarazvoj” title=”Galerija slik”]

FOTO: Danica Hudrap

 

 

OSNUTEK STRATEGIJE:

 

Gre za 5-letni razvojni načrt oziroma strategijo starosti prijazne občine, ki vsebuje popis stanja na področju staranja in sožitja med generacijami na območju občine. Pri tem izhaja iz čim bolj stvarnih podatkov o stanju, uspehih in nalogah občine, iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije na osmih področjih starosti prijazne skupnosti ter iz razvojnih usmeritev Slovenije ter Evropske unije.

 

V prvem delu strategije je prikazanih nekaj demografskih podatkov, iz katerih je razvidno, da svetovno prebivalstvo strmo narašča. V zadnjih 100 letih se je povečalo za skoraj 4 krat. Po podatkih Združenih narodov je od leta 1950, ko je na Zemlji živelo 2,5 milijarde ljudi , število poraslo za 2,6-krat in je konec leta 2005 znašalo 6,5 milijarde. Leta 2050 naj bi na Zemlji prebivalo 9,1 milijarde ljudi. Hkrati se spreminja starostna struktura prebivalstva. Konec leta 2005 je delež svetovnega prebivalstva starega nad 60 let znašal 10,4%. Po projekcijah naj bi v letu 2050 že vsaka 3. oseba bila starejša od 60 let. Zaradi podaljševanja življenjske dobe naj bi se povečeval tudi delež števila prebivalstva starih 80 let ali več.

 

Do leta 2050 naj bi prebivalstvo, staro 80 let ali več predstavljajo že 19,8% vsega prebivalstva.

 

Demografske projekcije kažejo vse tja do leta 2060 številčno neravnovesje med mlado, srednjo in tretjo generacijo; naraščal bo delež prebivalstva starejšega od 60 let, zlasti pa najstarejših ljudi. Takšno demografsko stanje prinaša vrsto družbenih in osebnih pojavov, ki pomenijo probleme, naloge ali izzive – kakor pač te pojave dojemamo in poimenujemo. Politika EU je v tem smislu zaznala naslednje pojave (Svet EU, 2005):

 • Rodnost je pod pragom ohranitve sedanjega številčnega stanja evropskih narodov (Uravnotežena stopnja rodnosti znaša 2,1 otroka na žensko, v Evropi in Sloveniji je okrog 1,5. Ker je bila v desetletjih po drugi svetovni vojni rodnost visoka, je mlada generacija, ki se rojeva po letu 1980, skoraj pol manjša od starševske povojne generacije).
 • Mladi ljudje se težko vključujejo v samostojno življenje obstoječe družbene delitve dela
 • Srednja generacija prehitro odide v upokojitev, ki ne pospešuje človeškega razvoja v starosti in vključevanja zmožnosti starejših v družbeni delitvi dela
 • Večajo se potrebe po oskrbi onemoglih starih ljudi
 • Mlada, srednja in tretja generacija so v današnjem načinu življenja med seboj premalo povezane, da bi se dovolj poznale, doživljale medsebojno dopolnjevanje in na tej osnovi razvijale medgeneracijsko solidarnost
 • Družina čedalje težje sama oskrbuje svoje onemogle stare člane
 • Človek evropske kulture ne doživlja, da je starost enako smiselna in vredna v človeškem življenju kot sta mladost in srednja leta

 

V Občini Ravne na Koroškem znaša delež starejših prebivalcev nad 65 let 17,5%. Delež mladih do 30 leta starosti 29%,  delež otrok oz. mladostnikov do 15 leta starosti pa komaj 13,1% prebivalstva občine.

 

V zadnjih 10 letih smo se v Občini Ravne na Koroškem postarali hitreje kot je slovensko in evropsko povprečje, kar pomeni, da je demografska kriza pri nas bolj pereča kot v povprečju v Sloveniji in Evropski uniji. V osrednjem delu strategije so navedeni konkretni programi in spremembe, ki jih občina želi uresničiti v 5-letnem obdobju na vsakem od treh bistvenih področij za obvladovanje demografske krize in sicer:

 

 1. Programi za oskrbo bolnih in onemoglih starih ljudi

► izgradnja Doma starejših občanov Ravne na Koroškem

►Vzpostavitev in delovanje Koroškega medgeneracijskega centra kot regijskega medgeneracijskega središča

► Usposabljanje družinskih oskrbovalcev

► Povečanje oskrbe na domu – prenos izvajanja oskrbe iz CSD v Dom starejših Črneče

 

 1. Programi za aktivno in zdravo staranje celotne upokojenske generacije

► Širiteljski tečaji za preprečevanje padcev v starosti

►Programi ozaveščanja prebivalstva o kakovostnem staranju in nujnosti priprave na starost, priprava na upokojitev, programi osebnega usposabljanja za kakovostno starost ob upokojitvi, delavnice iz področja zdravstva, sociale, kulture, izobraževanja, umetnosti in drugih razvedrilnih področij

► organizirano prostovoljstvo za vodenje različnih skupin starejših

 

 

 1. Programi za krepitev solidarnosti med mlado, srednjo in tretjo generacijo ter vzgoja vseh generacij za lepše sožitje

►Izvajanje programa “mladi za starejše”

►Usposabljanje vzgojiteljskega in učiteljskega kadra v vrtcih in osnovnih šolah za medgeneracijsko vzgojo

 

 

 1. Ukrepi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije

 

S temi ukrepi želimo izboljševati lokalno okolje na področjih in sicer:

 

 

Stavbne in zunaj stavbne površine

◘ Prevoz

◘ Bivališča

◘ Družabno življenje

◘ Spoštovanje in vključevanje v družbo

◘ Družabno angažiranje in zaposlitev

◘ Obveščanje

◘ Storitve skupnosti in zdravstvenih služb

 

 

Strategija povezuje tudi vse politične in upravne resorje, še zlasti zdravstvo, socialo, vzgojo, izobraževanje , kulturo, šport ter urejanje prostora in infrastrukture. Kot priloga strategiji so opisane tudi vse dejavnosti in programi institucij, ki se že ukvarjajo s starejšimi v naši občini. Glede na to je  bila za izdelavo osnutka strategije imenovana tudi delovna skupina, ki je bila sestavljena s strani predstavnikov organizacij, katere se ukvarjajo s področjem starejših in sicer: Društvo upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Koroški dom starostnikov Črneče, predstavnik mestnih seniorjev, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Center za socialno delo, Zdravstveni dom, Medgeneracijsko društvo Lučka, Koroški medgeneracijski center in predstavniki občine.

 

 

Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem strategije bo imenovanja posebna komisija za starejše.

 

Osnutek strategije je bil obravnavan na seji mestnih seniorjev, na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani, s pomočjo javne tribune je bil predstavljen javnosti, prav tako bo na voljo v avli občinske uprave, kjer si bodo lahko mimoidoči osnutek prelistali in podali še kakšne pripombe in predloge.

 

Osnutek strategije bo obravnavan na občinskem svetu v mesecu februarju 2015.

 

 

Pripravila:

Darja Čepin, dipl.org.men.

Svetovalka II

Dogodki