Šolstvo na Prevaljah: preteklost kot spodbuda, prihodnost kot upanje

Prijazne besede je vedno dobro uskladiščiti kot dragocen izraz človeškosti. ´Iz teh učencev bo še veliko postalo,´ je leta 1828 slišalo 32 učencev šole na Prevaljah, ki so začeli redno obiskovati pouk. Šola se je v tem letu namreč iz mežnarije, kjer so 7. januarja 1819 štirje učenci poskusno sedli v klop nizke pritlične hiše na Fari, preoblikovala v ´pravo´ šolo. Na Fari je v tem času, ko Prevalj sploh še ni bilo omenjenih v pisnih virih, živelo okoli 3000 prebivalcev.

Če pa svoj pogled usmerimo naprej v zgodovino, lahko na več mestih preberemo, da so šolo na Prevaljah odprli 3. novembra 1854. V njej sta bila dva razreda in dve stanovanji. V prvem razredu je bilo 117 učencev, v drugem pa 34. Zaradi prostorske stiske so leta 1856/1857 odprli podružnično šolo na Lešah. Materialna sredstva za svoje delovanje so dobili od šolskega sklada, v katerega so vplačevali delavci in uradniki po 1 % lastnega dohodka. Odstotek se je znižal na 0,2 %, ko so leta 1869 obe šoli predali deželni upravi. S sredstvi sklada so financirali nakup šolskih pripomočkov za otroke članov sklada, nekatera učna sredstva, nadaljnja izobraževanja na obrtni šoli, izplačilo honorarja industrijski učiteljici, plačilo nekaterim učiteljem in drugo.

Šola na Polju, kjer stoji danes, praznuje 55-letnico svojega obstoja. Odprli so jo 22. 12. 1963. leta ob 11.00 uri. Stara šola, ki jo je komisija že pred tridesetimi leti (1933) posla v pokoj, je imela pretesne prostore in hodnike, zastarelo opremo, bila je brez knjižnice …, čeravno je izšolala mnogo rodov Prevaljčank in Prevaljčanov, od katerih so nekateri med njimi postali pomembni možje in žene.

Sklenili so, da novo šolo poimenujejo po Franju Golobu, ki je bil rojen leta 1913 na Prevaljah in je s svojim delom pokazal umetniško in domoljubno noto.

Pomembna pridobitev nove šole iz leta 1963 še danes krasi njene prostore, to je stenska slika ´Prevaljška storija´, ki jo je izdelal znani slovenski kipar Janez Vidic.

Mnoga imena učiteljev so zaznamovala šolo v njenih povojih, med njimi Boris Stres, Ivanka Stopar, Urška Šalej, Vera Koležnik, Lojzka Ranc, Olga Rogina, Cveta Skobir, Stanko Kotnik, Milan Blagojevič, Marija Prednik, Herman Vehovar in seveda mnogi drugi, ki so skrbeli za vzgojno-izobraževalno komponento 809 učencev in učenk. Osnovno šolo na Prevaljah danes obiskuje 599 učencev.

Prav danes, 7. januarja, ob 200-letnici organiziranega šolstva na Prevaljah je v okviru Občine Prevalje, Koroškega filatelističnega društva in OŠ Franja Goloba Prevalje izšel filatelistični sklop, na pošti pa bo vse od danes (deset dni) v uporabi tudi priložnostni poštni žig. 

Avtor Borut Bončina, sicer priznani arhitekt, je v sklop vključil podobe nekdanjega ročnega šolskega zvonca, lesene šolarske tablice iz sredine prejšnjega stoletja (oboje iz arhiva Andreje Keber) in sodobne elektronske tablice. V avli Družbenega doma na Prevaljah pa si je moč ogledati tudi razstavo na to temo.

Da pa življenje šole ni omejeno zgolj na kateder, brezpogojno zatrjuje tudi nastajajoči zbornik, ki bo izšel meseca marca pod taktirko kulturne ustvarjalke in poznavalke zgodovine šolstva na Prevaljah gospe Grete Jukič.

Osnovna šola na Prevaljah s preteklostjo maha kot s spodbudo, s prihodnostjo kot z upanjem.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije