Search
Close this search box.

Slovesna podelitev priznanj modela CAF, med dobitniki tudi UE Dravograd in UE Radlje ob Dravi

Včeraj, 17. januarja 2019, je na Ministrstvu za javno upravo potekala slavnostna podelitev priznanj rednim in novim uporabnikom modela CAF. Med prejemniki sta tudi UE Dravograd in UE Radlje ob Dravi. CAF – Skupni ocenjevalni okvir je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, z namenom, da bi izboljšale svoje delovanje.

Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je izrazil zadovoljstvo nad velikom številom prejemnikov priznanj in izpostavil: “Ko govorimo o kakovosti v javni upravi, je to najlažje ugotoviti na način, da pogledamo, kako so z nami in našimi storitvami zadovoljni naši državljani. Na to, da nekdo dobi diplomo vpliva veliko dejavnikov, tudi zadovoljstvo izvajalcev samih storitev, pa vendar je na koncu najpomembnejši naš uporabnik. Vsak dan se moramo vprašati: Zakaj smo tu in za koga smo tu? Državljani in državljanke javnih storitev so tisti, ki nam bodo na koncu povedali, ali smo ali nismo kakovostni.”

Minister Medved je na prireditvi uporabnikom modela CAF podelil priznanja ter jim čestital za pogum in vztrajnost pri uporabi modela CAF, ki ima zelo pomembno vlogo pri večji vključenosti zaposlenih, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji organizacije. Model omogoča tudi izmenjavo dobrih praks, zelo velik poudarek pa je na vključevanju zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb.

Ob tej priložnosti se je minister zahvalil tudi predstavnikom vodstev za kakovost in vodjem samoocenjevalnih skupin, ki so vez med zaposlenimi in vodstvom organa, kakor tudi vez med organom in Ministrstvom za javno upravo. Posebno pohvalo pa je izrazil tudi upravnim enotam, ki so v uvajanju sistemov vodenja kakovosti zelo uspešne.

Na podelitvi so priznanja »CAF začetnik« (skupaj 12) prejeli organi, ki so samooceno prvič izvedli v letu 2018. Med prejemniki so: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Občina Postojna, UE Litija, Občina Žalec, Občina Slovenske Konjice, Generalna policijska uprava, Urad vlade RS za komuniciranje, Občina Tržič, Občina Dobrovnik, Direkcija RS za infrastrukturo, Arhiv RS, Občina Komen.

Upravne enote, ki so v letu 2018 izvedle ponovno redno samooceno (skupaj 15) je prejelo priznanje »CAF uporabnik«. Med njimi upravne enote: Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Metlika, Radlje ob Dravi, Radovljica, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Velenje in UE Zagorje ob Savi.

Diplomo za sodelovanje so prejeli prijavitelji, ki so sodelovali v 2.pilotnem projektu CAF EPI (skupaj 14), in sicer:  UE Idrija, UE Celje, UE Ilirska Bistrica, UE Hrastnik, UE Logatec, UE Maribor, UE Ljutomer, UE Trbovlje, UE Ptuj, UE Ribnica, UE Murska Sobota, UE Kranj, UE Nova Gorica, UE Ormož.

Dobitniki priznanj so izpostavili, da učinkovito uporabljajo model CAF, priznanje kakovost pa jim veliko pomeni. Eden od dobitnikov je povedal, da so model začeli uporabljati že pred 15. leti, saj se zavedajo, da je kakovost izjemno pomembna. Velja rek: “kdor ne napreduje, nazaduje. Potrebno se je stalno izboljševati, kajti na ta način se lahko vsi vključimo v proces dela, to ponotranjimo in ustvarjamo možnosti za boljše delo v javni upravi”, je še dodal.

Načela odličnosti modela CAF so bila predstavljena s pomočjo plesnih korakov v ritmih argentinskega tanga, ki so popestrili dogodek. Upoštevajoč dosedanji odziv organov, lahko tudi v letu 2019 računamo na vsaj 12 novih uporabnikov CAF (organi v sestavi, vladne službe/uradi, občine), so zapisali na Ministrstvu za javno upravo.

Več o modelu CAF v Sloveniji

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dogodki