Search
Close this search box.

Slovenj Gradcu evropska sredstva za trajnostno mobilnost v mestnem jedru

Dlje časa načrtovan projekt ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru Slovenj Gradca je korak bližje uresničitvi. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za projekt, vreden 1,5 milijona evrov, odobrila evropska sredstva. Kohezijski sklad bo prispeval 633.000 evrov, so sporočili iz vladne službe.

Naložba v preureditev štirih ulic in dela trga v okolici mestnega jedra je začetni ukrep k umikanju motornega prometa iz mestnega jedra, so ob lanski potrditvi investicijskega programa poudarili na občini.

Projekt zajema ulice, ki obkrožajo ter napajajo Glavni trg in so po ocenah občine v zelo slabem stanju. To so Šolska ulica, Ozka ulica, Poštna ulica, zahodni del Cankarjeve ulice in del Vorančevega trga z Gosposvetsko cesto.

Območje omenjenih ulic je degradirano do te mere, da ni več primerno za uporabo pešcev, kolesarjev in motornih vozil. Tlakovanje je v zelo slabem stanju, asfalt je bil zakrpan na več mestih, ni ustreznih pločnikov, pešpoti in kolesarskih stez, ponekod arhitektonske ovire onemogočajo dostop invalidom, prav tako niso urejene taktilne oznake za slepe ljudi.

Da bi odpravila vse te pomanjkljivosti ter da bi sledila načrtom celostne prometne strategije in Viziji 2030 mesta Slovenj Gradec, občina v okviru projekta na omenjenih ulicah in trgu načrtuje pešpoti, tam, kjer to ni možno, pa ureditev površin po načelu skupnega prometnega režima.

Načrt med drugim zajema tudi ureditev dotrajane komunalne infrastrukture, zamenjavo urbane opreme in ozelenitev. Skupna dolžina novo urejenih pešpoti in površin za mešan promet, kjer imajo prednost pešci in kolesarji, je 610 metrov.

Kot so ob odobritvi sredstev zapisali pri vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo občina z izvedeno naložbo zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida in povečala delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini.

Dlje časa načrtovan projekt ureditve trajnostne mobilnosti v mestnem jedru Slovenj Gradca je korak bližje uresničitvi. Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je za projekt, vreden 1,5 milijona evrov, odobrila evropska sredstva. Kohezijski sklad bo prispeval 633.000 evrov, so sporočili iz vladne službe.