Search
Close this search box.

Pred morebitnim drugim valom izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu svarijo

Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu pred morebitnim drugim valom epidemije covida-19 pozivajo odločevalce k hitremu sistemskemu ukrepanju, saj je po njihovem mnenju epidemija dodatno razkrila vse vrzeli neustrezne kadrovske pokritosti v socialnih zavodih. Pozivajo tudi k pravočasni zagotovitvi osebne varovalne opreme v zavodih.

Pristojne pozivajo k takojšnjemu sprejetju kadrovskih standardov in normativov ter zagotovitvi finančnih sredstev za umestitev normativov v proces, s čimer bo omogočeno izvajanje ustrezne zdravstvene nege in oskrbe uporabnikov socialnih zavodov z vse zahtevnejšo zdravstveno obravnavo. Poleg tega pričakujejo pripravo akcijskega načrta za zagotavljanje dodatnega kadra v socialnih zavodih v primeru drugega vala okužbe.

“Ne sme se namreč zgoditi, da bi kateri koli socialni zavod ostal nepokrit s kadrom, kot se je to zgodilo ob razglasitvi epidemije s covidom-19,” so pojasnili v sporočilu za javnost. Opozorili so, da bodo starejši v socialnih zavodih tudi v primeru drugega vala najranljivejša skupina državljank in državljanov.

Na kadrovsko podhranjenost so opozorili na posvetu vodij služb zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu, ki sta ga minuli četrtek organizirali sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica-Zveza) in aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Na posvetu so po njihovih navedbah poudarili tudi, da morajo obe resorni ministrstvi, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Zbornica-Zveza poenotiti navodila oziroma priporočila za ukrepanje ob morebitni ponovni epidemiji zaradi neizvedljivosti posameznih navodil oziroma priporočil v praksi ter se opredeliti do veljavnosti obstoječih navodil ob upoštevanju aktualnih arhitekturnih razmer, opremljenosti ter kadrovske podhranjenosti. Udeleženci posveta so pozvali tudi k sistematizaciji delovnega mesta koordinator za področje obvladovanja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnih zavodih, so še navedli.

Dogodki