fbpx
.
.

Poslovanje koroškega gospodarstva se rahlo izboljšuje

Znani so rezultati poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin koroške regije.

Gre za kazalnike, ki jih predstavlja AJPES kot ključne podatke, zbrane iz letnih poročil AJPES-u za leto 2017, kar na Koroškem obsega 1.261 gospodarskih družb in 1.941 samostojnih podjetnikov.

Podatki o poslovanju gospodarskih družb kažejo, da je v lanskem letu v primerjavi z letom poprej prišlo tako do povečanja števila zaposlenih, kot tudi do povečanja prihodkov. Nekoliko se je znižala le neto dodana vrednost na zaposlenega.

Rezultati poslovanja samostojnih podjetnikov kažejo trend rasti po vseh kazalnikih.

Širši pregled po posameznih dejavnostih in občinah bo objavljen predvidoma konec meseca maja.

Close Menu