Nov izum rezultat uspešnega sodelovanja med Visoko šolo za tehnologijo polimerov in koroškimi podjetji

Interdisciplinarna skupina študentov in visokošolskih učiteljev Visoke šole za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca ter predstavnikov koroških podjetij je zasnovala nov inteligentni sistem za doziranje tablet pri kroničnih bolnikih. Prototip so poimenovali PILLKO.

Projekt je bil izbran na 2. javnem razpisu za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru OP RČV 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost, prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Visoka šola za tehnologijo polimerov je projekt prijavila skupaj s podjetjem Elektro VIP, Boštjan Berložnik s.p. z Legna pri Slovenj Gradcu ter Mestno občino Slovenj Gradec.

Glavni cilj projekta je bil poiskati tehnološko rešitev elektro-mehanskega sistema, ki bo omogočal inteligentno avtomatsko doziranje tablet in bo primeren za vsakodnevno uporabo.

Pri projektu so aktivno sodelovali študentje in študentke Visoke šole za tehnologijo polimerov, Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Pod mentorstvom štirih mentorjev, in sicer delovnega mentorja iz podjetja Elektro VIP, Mateja Hodnika, ter kasneje nadomestnega mentorja Matjaža Linasija, delovnega mentorja iz MO Slovenj Gradec Boštjana Temnikerja, ter dveh pedagoških mentorjev, dr. Simona Klančnika iz Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru ter dr. Primoža Rusa iz Visoke šole za tehnologijo polimerov so v petih mesecih uspeli izdelati koncept naprave, ki omogoča uporabniku učinkovito doziranje tablet različnih velikosti in oblik, projekt pa so zaključili z izdelavo delujočega prototipa.