Nižja cena komunalnega prispevka na Ravnah

Občinski svet občine Ravne na Koroškem je v februarju 2013 sprejel nov Občinski prostorski načrt, ki se je izdeloval in usklajeval vse od leta 2006.

 

 

 

Zakonodaja nalaga občinam sprejetje novih programov opremljanja stavbnih zemljišč v roku šestih mesecev od sprejetja OPN.

V marcu je Občina Ravne na Koroškem pričela s pripravo novega Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem.

Pri pripravi programa opremljanja in odloka so izhajali iz obeh veljavnih dokumentov iz leta 2008 in iz novega OPN, od koder so povzeli nove površine stavbnih zemljišč.

V občini so opredelili eno območje opremljanja, kar pomeni enaka izhodišča za odmero komunalnega prispevka za vse objekte na celotnem območju občine. Za razliko od prejšnjega programa so odpravili delitev infrastrukture na primarni in sekundarni del in vso infrastrukturo obravnavamo enovito za področje cest, kanalizacije, vodovoda in objektov ravnanja z odpadki. Območje urejanja je opredeljeno tako, da se smatra, da so vsa stavbna zemljišča v občini opremljena s prometno infrastrukturo in z objekti ravnanja z odpadki, za kanalizacijo in vodovod pa se ugotavlja dejanska opremljenost.

Odlok je bil sprejet na majski seji občinskega sveta in je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin. Občina Ravne na Koroškem s sprejemom omenjenih aktov znižuje komunalni prispevek za približno 50%.

 
Ravne na Koroškem
 Velikost parcele, tloris objekta  2008  2013
 m2 EUR  EUR
 500, 150  8.998  4.513
 750, 200  13.269  6.303
 1000, 250  17.541  8.093

Na občini Ravne na Koroškem so izdelali nekaj primerjalnih izračunov komunalnega prispevka po veljavnih Odlokih v sosednjih občinah in ugotovili, da je trenutno komunalni prispevek najnižji v Občini Ravne na Koroškem, in to v povprečju za ok. 40%.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun