Neurje prizadelo tudi telekomunikacijsko omrežje

Ponedeljkovo neurje je pustilo hude posledice. Poleg poškodovane cestne infrastrukture in materialne škode na javnih in zasebnih objektih je škodo utrpelo tudi telekomunikacijsko omrežje. Ponekod po Koroškem še vedno prihaja do motenj v delovanju omrežja. Za pojasnila smo zaprosili največja slovenska ponudnika telekomunikacijskh storitev.

Ker se vremenske razmere še niso umirile, ponekod po Sloveniji prihaja do izpadov električnega napajanja in s tem do motenj v delovanju storitev ponudnikov mobilne telefonije. Ponekod so prekinjene tudi kabelske povezave. Nekatere, predvsem lokalne ceste so zaprte in določene lokacije nedostopne, težava so tudi podrta drevesa, plazovi in poplave. Kot so nam pojasnili pri Telekomu, je njihovim ekipam na terenu po večdnevnih prizadevanjih in delu v izredno oteženih razmerah kljub temu uspelo vzpostaviti stabilno delovanje mobilnega omrežja po vsej Sloveniji (trenutno ne deluje le še nekaj baznih postaj). Delovanje mobilnega omrežja zaradi izpada električne energije na določenih lokacijah zagotavljajo z agregati, medtem ko na fiksnem omrežju v okviru vremenskih in varnostnih pogojev sanirajo prekinjene kabelske povezave (trenutno beležijo približno 700 primerov poškodb kabelskih tras). Do motenj prihaja še v posameznih krajih, kjer je dostop onemogočen ali pa izjemno nevaren.

Na terenu so še vedno vse razpoložljive ekipe Telekoma Slovenije, ki se trudijo, da bi prebivalcem prizadetih območij čim prej zagotovile čim bolj nemoteno delovanje telekomunikacijskih storitev, kolikor to le omogočajo vremenske in varnostne razmere. Pri tem pozorno spremljajo stanje na posameznih območjih in vremensko napoved ter aktivno sodelujejo z različnimi organizacijami (civilno zaščito, gasilci, reševalci, elektro distributerji ipd.).

S težavami se podobno spopadajo tudi pri A1. Na Koroškem imamo v izpadu le 6 baznih postaj zaradi izpada električne energije, ki napaja bazne postaje. Njihove terenske ekipe odpravljajo posledice neurij na baznih postajah na območju Radelj ob Dravi, Ruš in Podvelke, nemoteno delovanje mobilnih storitev omogočeno predvidoma tekom dneva. Prav tako so terenske ekipe na terenu, da vzpostavijo delovanje bazne postaje  Sv. Danijel, ki pokriva del območja Dravograda. Dostopne poti do bazne postaje, ki pokriva območje Koprivne, so zaradi posledic neurja še vedno nedostopne.

Na najbolj prizadetih območjih bo popolno delovanje telekomunikacijskih storitev vsem uporabnikom možno zagotoviti šele, ko bo ponovno zagotovljena nemotena oskrba z električno energijo in po sanaciji kabelskega omrežja, ki je na določenih lokacijah močno poškodovano. Ob tem uporabnikom na območjih brez električne energije priporočajo, naj vse svoje telekomunikacijske naprave izklopijo iz električnega in telekomunikacijskega omrežja, dokler se stanje v električnem omrežju ne stabilizira, saj na ta način preprečijo okvare opreme.

Višine škode zaenkrat še ni možno oceniti, saj so nekatera območja še nedostopna, poleg tega pa bodo del škode lahko dejansko ocenili šele takrat, ko bodo vsa gospodinjstva ponovno dobila električno energijo.

Dogodki