Search
Close this search box.

Nekatera koroška naselja bodo dobila dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije

V Uradnem listu je bila 10. 1. 2020 objavljena Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Uredba bo omogočila sofinanciranje gradnje omrežij na območju t.i. belih lis, kjer prebivalci doslej niso imeli dostopa do teh komunikacijskih storitev. Podprte bodo naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v pomurski, podravski in koroški statistični regiji.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti najmanj 80 % belih lis dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po teh omrežjih.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, ki bi tem gospodinjstvom ves čas omogočalo dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 30 Mb/s in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih.

Upravičenci do podpore:

  • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ali
  • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za:

  • izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
  • gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
  • izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, je 1.200 evrov. Za podporo za širokopasovno infrastrukturo je namenjenih do 10.000.000 evrov, ki se dodelijo v obliki nepovratne finančne pomoči.

Vir: gov.si

Dogodki