Search
Close this search box.

Na Ravnah v nevarnosti 11 objektov

Nove informacije Štaba civilne zaščite Ravne na Koroškem.

Evidentiranih 67 plazov, 7 kritičnih, govorijo o več plazovitih območjih, ki bodo v teh dneh (po prioritetah) geodetsko posneti, s projektanti bodo opravljeni ogledi.

V nevarnosti je 11 objektov, več cest različnih kategorij, za 3 gospodinjstva urejamo možnost začasne namestitve (za obdobje 1 leta).

Zaradi delovanja terena ter sprotnega spreminjanja situacije in vremena je gibanje na prizadetih omočjih NEVARNO, upoštevajte označbe pristojnih na terenu. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na številko 112. Štab CZ Občine Ravne na Koroškem je dosegljiv na 02 82 16 029, mail štaba info@civilnazascita-ravne.si. Poskrbimo za ranljive skupine – otroke, invalide, starostnike, ljudi iz težje dostopnih krajev, ne pozabimo na živali!

Geološki zavod Slovenije obvešča, da naj bodo občani pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih; opažene spremembe javite na Civilno zaščito 02 82 16 029, v primeru ogrožanja objektov in ljudi pa 112.  

OSKRBA

Vse občanke in občani so na varnem in imajo vodo in električno energijo. 

PITNA VODA

Zaradi uničenosti vodovoda in dolgotrajnosti sanacije, se trenutno preverjajo interventne rešitve za čim prejšnje zagotavljanje pitne vode za vse občanke in občane.

Z današnjim dnem je bil aktiviran načrt zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v Občini Ravne na Koroškem. Nacionalni laboratorij za vodo hrano in okolje (NLZOH) je opravil analizo vode in ugotovil, da so vzorci skladni z uredbo o pitni vodi.

Kljub temu: Velja ukrep preventivnega prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode! Zaradi nihanja sistema prihaja do prekinitve dobave vode na višjih mestih (Hof, Šance, Navrški vrh, naselje Videtič, Javornik in Čečovje – najvišja nadstropja)

PITNO VODO ZAGOTAVLJAJO v zalogovnikih. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.

PITNO VODO lahko do preklica prevzamete iz zalogovnikov na lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču

– PARTIZANSKA bloki

– naselje Navrški vrh, hiša Godec

V Strojnski Reki so pitno vodo ponudili na kmetiji KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetiji PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

NIJZ TOČKA ZA ANALIZE VODE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

Na lokaciji NIJZ Ravne na Koroškem so vzpostavili točko Nacionalnega laboratorija za vodo hrano in okolje (NLZOH), kjer bo omogočeno naročanje analiz vode, pridobivanje informacij v zvezi z dezinfekcijo vode in drugimi ukrepi. Točka bo vzpostavljena od 8.-14. ure, na telefonski številki 051 358 873.

DEZINFEKCIJA PROSTOROV NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano):

– prostori morajo biti dobro posušeni,

– posušen prostor se poškropi s klornim preparatom oz. Drugim dezionfekcijskim sredstvom, ki se kupi v trgovini. Preparat se pripravi po navodilih, navedenih na dezinfekcijskem sredstvu oz. klornem preparatu.

– preparat pustimo delovati v skladu z navodili, navedenimi na dezinfekcijskem sredstvu oz. Klornem preparatu (cca. 1 uro)

– po preteku časa delovanja klornega preparata oz. Dezinfekcijskega sredstva, se lahko prostor počisti in se v njem biva.

Tablete za pripravo dezinfekcijskega sredstva lahko občanke in občani dobijo v Štabu CZ Občine Ravne na Koroškem.

PREVOZNOST CEST

Prosijo, da prilagodite vožnjo razmeram na cesti (kamenje, udarne jame, izpodjede) in upoštevajte postavljeno signalizacijo.  Regionalna cesta Ravne–Dravograd je ODPRTA, pri Dobrijah pomet poteka izmenično enosmerno;

Regionalna cesta Ravne–Prevalje–Poljana–Holmec je odprta za vsa vozila, pri bencinski črpalki Petrol promet poteka izmenično enosmerno;

Dobrije–Koroški Selovec–Brdinje (proti Sveti Neži, pri kmetiji Koren) je zaprta cesta, prav tako je zaprta cesta Malgajev spomenik–Koroški Selovec. 

Občina Ravne na Koroškem začasno prepoveduje promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone na občinskih cestah, ki so najbolj poškodovane. Občanke in občane prosimo, da se ne vozijo po cestah, kjer potekajo sanacije.  

Aktiviran je načrt Zaščite in reševanja ob poplavah ter z današnjim dnem načrt Zaščite in reševanja pri oskrbeli s pitno vodo za Občino Ravne na Koroškem.

DONACIJE – OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Denarno pomoč za prizadete v poplavah v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na: TRR: SI56 0130 3010 0009 987 (Odprt pri Banki Slovenije) SKLIC: 00 2023-08 NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023 BIC BANKE: BSLJSI2X KODA NAMENA: CHAR  

PRIJAVA ŠKODE

Poziv za prijavo škode po poplavah – ravne.si

POMOČ CSD KOROŠKA

CSD Koroška sporoča je na voljo za vse informacije o možnih oblikah pomoči. Materialno ogroženi posamezniki in družine lahko za kritje stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče ali višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer. Vse info v enotah centra (Dravograd, Radlje, Ravne in SG), ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15., ob sredah od 7. do 17. in ob petkih, od 7.00 do 13.00 ure. 

Starejši občanke in občani Raven na Koroškem, ki sicer redno dobivajo topel obrok iz Doma starejših na Fari na Prevaljah, naj se v času, ko le-ta tega ne zagotavlja, javijo na 031 384 137.

Humanitarna pomoč preko Rdečega križa in Slovenske Karitas

Dodelitev sredstev prizadetim v nedavnih poplavah – ravne.si

ZAHVALA DONATORJEM: JYSK Prevalje, bencinski servis MOL, Hermine Wech – Igor Oder, Smuč koča, Matej Jakob, Taborniki Rod koroških jeklarjev, skavti, Spar Javornik, Mladen Haramija, PODJETJE Wuerth, trgovina Tanci (Marko Kobolt s. p.), PAUL HARTMANN Adriatic d. o. o., Frank-i-e d. o. o. iz Šempetra pri Novi Gorici, Simps, Prolat, Sgermobil – SGERM d. o. o., Valant d. o. o., MPT Sistemi d. o. o., Saša Pšeničnik, Matic Poberžnik, IN SE RT d. o. o., Tehit d. o. o., Extra lux d. o. o., Avto Center Ravne, Kiki-Riki films, TIKO-PRO d. o. o., MG ROHR d. o. o., Elektro Topler, krajani Sevnice, krajanki Slovenj Gradca, krajani Škofja Loka, Jes-el d. o. o., Rodex d. o. o. Kranj, Fundacija Luke Dončiča, Koroški medgeneracijski center, Vrtec Ravne, Zveza slovenskih častnikov Mežiške doline, LIONS Klub Maribor-Zarja, Štab CZ Dravograd, Hartman, d. o. o, Gorenje, d. d., LIONS klub Slivenj Gradec, podjetje MAKOM Velenje, SIBAHA Slovenska banka hrane, Kmetija Glavar, Trgos, d.o.o., Vertikala X, Pandel trade, Mercator, Zveza Rotary klubov Slovenije in mnogi drugi posamezniki. Upamo, da v tem turbolentnem dogajanju nismo koga nehote izpustili. Vsem iz srca – HVALA!

Prisrčna zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem!

Vir: Občina Ravne.si

Dogodki

Nove informacije Štaba civilne zaščite Ravne na Koroškem.