Search
Close this search box.

Na Ravnah načrtujejo zbirališče mladih in starejših, nova igrala, organizirano vrtičkarstvo (VIDEO)

Na Ravnah je danes potekala novinarska konferenca župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, ki je predstavil tudi načrtovane aktivnosti občine za prihodnje leto.

Rožen je na današnji novinarski konferenci med drugim predstavil tudi projekta “Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini” in »Okolju prijazna Mežiška dolina«. Pri obeh gre za skupen projekt območja LAS Mežiške doline, v okviru katerih bodo izvajali aktivnosti, ki bodo doprinesle k uresničevanju ciljev, ki so si jih zastavili v Strategiji Lokalnega Razvoja v Mežiški dolini za obdobje 2014 – 2020.

VIDEO: Izjava župana dr. Tomaža Rožena

Investicijske aktivnosti projekta »Okolju prijazna Mežiška dolina« se bodo na Ravnah izvajale na dveh območjih, in sicer na območju med naseljem Čečovje in potokom Suha, kjer bodo urejeni skupnostni urbani vrtovi oziroma organizirano vrtičkarstvo, ter na območju Prežihove ulice in Trga svobode na Ravnah, kjer se bo izvedla urbana in hortikulturna ureditev. V okviru projekta bodo postavljeni smetarniki – ograjene enote, ki omogočajo, da so posode za smeti urejene na za to namenjeni lokaciji. Na primerne lokacije pred bloki bo postavljenih 10 smetarnikov, v katere bo razporejenih 29 posod za ločeno zbiranje odpadkov velikosti 240 l.

FOTO: Občina Ravne na Koroškem

Na lokaciji »Senica tumf« na Ravnah, na lokaciji urejenih urbanih vrtov, bo tako postavljen tudi skupni objekt z lopami za shranjevanje orodja, zbiranje deževnice … Za začetek to pomni 22 manjših urbano urejenih vrtov, je pojasnil Rožen. Kot je še dejal župan, bodo tako na Ravnah prvič poskusili urediti urbano vrtičkanje, kasneje bodo podobno poskušali urediti še območje Pigla.

Občina bo za projekt »Okolju prijazna Mežiška dolina« prispevala 37.000 evrov, razliko do 77.000 evrov, pa Evropski sklad.

Na Ravnah, pri Kulturnem centru, pa se bo v okviru projekta “Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini” uredili zunanji dogodkovni prostor (koncerti in razne druge prireditve) tako, da bo vključena naravno danost, ki objema kulturne objekte tik ob kulturno varovanih območjih Trško jedro in Dvor Guštajn – potok Suha. Območje od Kulturnega centra do sotočja Suhe in Meže je neurejeno in popolnoma neizkoriščeno. Brežino bodo uredili z dodatnimi javnimi urbanimi kotički za druženje, posedanje, preživljanje prostega časa, za manjše prireditve … Ob kulturnem centru bodo dodatno nameščena interaktivna igrala, za Glasbenim domom pa bo urejeno novo otroško igrišče.

“Območje bo opremljeno s primernimi, brežinam in okolju prilagojenimi klopmi oz. površinami za posedanje (lomljena terasasta ureditev oz. večnamenske kaskade), z urbano opremo, kot so koši za smeti, klopce, ki so lahko namenjeni posedanju, igri … S posameznimi tematskimi interaktivnimi igrali, z info tablami, ustrezno razsvetljavo in hortikulturno ureditvijo,” je razvidno iz dokumentacije objavljene spletnih straneh občine.

Za investicijo projekta “Medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini” bo občina Ravne na Koroškem po navedbah župana odštela dobre 18.000 evrov, skupna vrednost projekta pa znaša približno 61.000 evrov.

Oba projekta pa bodo po navedbah župana izvedli v letu 2022. Posnetek celotne novinarske konference najdete TUKAJ.

Dogodki

Na Ravnah je danes potekala novinarska konferenca župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, ki je predstavil tudi načrtovane aktivnosti občine za prihodnje leto.