Search
Close this search box.

Mladinska iniciativa kljub ponujenemu dogovoru ne odstopa od napovedane “Koroške vstaje”

V sredo, 31.5.2017, je na upravi DARS-a v Ljubljani potekal sestanek koroške delegacije z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in njegovo ekipo. Minister je uvodoma poudaril, da je prišlo do srečanja zaradi pomiritve strasti, saj je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os za 5.6.2017 napovedala protestno zborovanje »Koroška vstaja – Hoč´mo cesto!«.

Začetno stališče ministra na srečanju je bilo, da za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi ni potreben podpis posebnega dogovora, v katerem bi bila navedena časovnica izgradnje. Zatrdil je namreč, da vse aktivnosti za izgradnjo hitre ceste na relaciji Šentrupert-Slovenj Gradec potekajo v skladu s časovnim planom.

Predstavniki Koroške so vztrajali pri podpisu dogovora o izgradnji hitre ceste in želeli, da se v dogovoru opredeli tudi časovnica izgradnje odseka 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem. Po krajših pogajanjih je minister pristal na podpis takšnega dogovora, ki ga bi po njegovih besedah podpisali še v juniju 2017. Osnutek bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, poleg njih pa bosta podpisnika še Svet koroške regije in DARS.

Takšen podpis dogovora bi pomenil napredek pri izgradnji koroške hitre ceste, saj do včeraj še ni bilo nobenih uradnih zagotovil, da se bo umeščanje trase 3. razvojne osi na odseku Slovenj Gradec – Holmec sploh nadaljevalo. Nedvomno pa je bilo izraženo stališče ministra, da bo do Slovenj Gradca zgrajena 4-pasovna hitra cesta ter da se bo odsek Šentrupert – Slovenj Gradec gradil enovito.

Napovedani korak – podpis dogovora – je optimističen za realizacijo projekta 3. razvojne osi na Koroško. Vendar v Mladinski iniciativi ne odstopajo od napovedane »Koroške vstaje-hoč´mo cesto!«, saj menijo, da bi takšen dogovor že zdavnaj lahko bil podpisan. Tudi, če bo prišlo do podpisa dogovora, bo potreben reden nadzor le-tega. Vsak odmik od dogovora pa bi lahko pomenil zaostritev pogajanj Mladinske iniciative, tudi z že napovedano državljansko nepokorščino.

Dogodki