Search
Close this search box.

Mednarodne izmenjave v duhu dodelovanja in napredka na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec

Višja strokovna šola Slovenj Gradec nadaljuje z uspešnim izvajanjem programa Erasmus+, ki omogoča študentom in predavateljem terciarnega sektorja pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj. V tem letu so se tako izvedle številne izmenjave, ki so prispevale k bogatenju znanja, razvoju veščin in vzpostavljanju sodelovanj s tujimi institucijami.

Že dolgo je znano, da se je potrebno za izvajanje uspešne dejavnosti čim bolj povezovati in odpirati. Program Erasmus+ omogoča terciarnemu sektorju, v katerega sodi Višja strokovna šola Slovenj Gradec, študentsko praktično izobraževanje v tujini ter poučevanje in usposabljanje njihovih predavateljev na tujih institucijah in tujih predavateljev na Višji strokovni šoli v Slovenj Gradcu.

V tem letu je tako v mesecu februarju bila na usposabljanju predavateljica Sveučilišča iz Splita dr. Nada Rugoljić, ki je za njihove študente izvedla tudi nekaj predavanj z vsebinami poslovne statistike.

V mesecu maju je na dvomesečno praktično usposabljanje odšla študentka drugega letnika programa ekonomist Rebeka Koler in sicer na Tenerife v Španijo. Pravi, da je bila to neprecenljiva izkušnja.

V mesecu maju je odšlo na usposabljanje več njihovih predavateljev in sicer ravnateljica Janja Razgoršek na Univerzo v Zadar, knjižničarja Lidija Ajtnik ter predavateljici Marta Belič in Sonja Smolar pa so odšle na usposabljanje na Univerzo Juraja Dobrile v Pulo.

V jesenskih mesecih so odšlene usposabljanje še predavateljica Karmen Grudnik na Pedagoški inštitut v Krakov na Poljskem, predavateljica Dora Najrajter in Ravnateljica Janja Razgoršek pa na njihovo partnersko šolo, Sveučilišče v Split.

Njihovi predavatelji so vključeni državni projekt Care4Clime in v projekt prenove izobraževalnega programa Informatik, zato so bile vse mednarodne izmenjave v duhu izmenjave dobrih praks, trajnostnega razvoja in digitalizacije izobraževalnih programov.

                                                                                        Besedilo: Dora Najrajter, koordinatorica Erasmus+

Dogodki

Višja strokovna šola Slovenj Gradec nadaljuje z uspešnim izvajanjem programa Erasmus+, ki omogoča študentom in predavateljem terciarnega sektorja pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj. V tem letu so se tako izvedle številne izmenjave, ki so prispevale k bogatenju znanja, razvoju veščin in vzpostavljanju sodelovanj s tujimi institucijami.