Search
Close this search box.

Kocerod napovedal poračun: Uporabnikom en mesec ne bodo obračunali storitve predelave odpadkov

Skupščina Regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod je danes potrdila sporazum, po katerem je predvideno, da bo Kocerod s 1. aprilom letos od štirih koroških komunalnih podjetij prevzel dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov. S tem pa bo družba z zdaj 33 zaposlenimi prevzela tudi 65 novih delavcev. Lansko leto je Kocerod sklenil z dobičkom.

Že leta 2012, ob zagonu podjetja Kocerod, ki ga je ustanovilo vseh 12 koroških občin, ki so hkrati tudi ustanoviteljice komunalnih podjetij, je bilo predvideno, da bo Kocerod poleg dejavnosti obdelave odpadkov v prihodnosti prevzel tudi dejavnost zbiranja odpadkov. To zdaj še izvajajo štiri koroška komunalna podjetja.

Za prenos dejavnosti na Kocerod sta bila doslej že predvidena dva datuma, 1. januar letos in nato 1. marec, a vpletenim v nobenem od omenjenih rokov ni uspelo rešiti vseh odprtih vprašanj, kljub temu da priprave na prenos potekajo že kar nekaj časa.

Razhajanja pri dogovorih so bila in so deloma še povezana s prenosom opreme oz. osnovnih sredstev, ki so vezana na izvajanje dejavnosti zbiranja odpadkov, kot so smetarski avtomobili in podobno. Vrednost te opreme se namreč zelo razlikuje med komunalnimi podjetji.

Družbeniki Koceroda so na današnji skupščini potrdili predlagani sporazum o prenosu dejavnosti z dopolnitvami, ki gredo po besedah direktorja Koceroda Ivana Plevnika v smer poziva k premisleku oz. previdnosti, da se s prenosom nekaterih bremen komunalnih podjetij ne bo ogrozilo poslovanja Koceroda.

Sporazum zdaj predvideva, da bo Kocerod od komunalnih podjetij vozila odkupil, ne pa, da bi se ta prenesla na Kocerod, kot je bilo med drugim zamišljeno prej. “Gledano v celoti to predstavlja veliko breme za družbo Kocerod, ker če bomo to vrednost v celoti prevzeli, to pomeni za 450.000 evrov vrednosti, ki jo bo moral Kocerod plačati komunalnim podjetjem, nekaj takoj, nekaj pa skozi knjigovodski obračun,” je za STA dejal Plevnik.

To ne bo enostavno, opozarja Plevnik in dodaja, da morajo hkrati takoj začeti s posodabljanjem strojnega parka, saj so mnoga vozila že v večjem delu odpisana, zaradi okvar vozil pa so nekatera komunalna podjetja že lani imela težave z izvajanjem dejavnosti zbiranja odpadkov.

Sporazum, ki ga je danes potrdila skupščina Koceroda, morajo sicer potrditi še nadzorni sveti komunalnih podjetij v Radljah, Dravogradu, Slovenj Gradcu in nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Log.

Skupščina Koceroda, ki jo sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, je danes potrdila tudi poslovni načrt družbe za letos. Družba Kocerod letos načrtuje v dejavnosti predelave in odlaganja odpadkov 3,3 milijona evrov prihodkov in približno toliko odhodkov, to pa je za okoli štiri odstotke več kot v letu 2020. Lansko poslovno leto je družba Kocerod sklenila s 140.000 evri dobička pred obdavčitvijo, kažejo sicer še nedokončni podatki družbe.

Lani je bila količina zbranih odpadkov na Koroškem nekoliko manjša kot leto prej oz. je Kocerod obračunal več, kot se je na koncu zbralo vseh odpadkov, zato so danes na skupščini sprejeli sklep, da bodo naredili poračun in da uporabnikom na Koroškem en mesec v letošnjem letu Kocerod ne bo obračunal storitve predelave odpadkov, je povedal Plevnik. Zagotovil je tudi, da za zdaj Kocerod letos ne predvideva kakšnega zvišanja cen za končne uporabnike.

Si bo pa Kocerod po prevzemu dejavnosti zbiranja odpadkov z različnimi aktivnostmi prizadeval Korošce še bolje informirati o pravilnem ločevanju odpadkov. Zdaj so namreč razlike v regiji precejšnje. Po podatkih Koceroda odpadke najbolj pravilno ločujejo na območju dravograjskega komunalnega podjetja, najmanj ustrezno pa na območju radeljskega.

Dogodki