Search
Close this search box.

Kmalu lažje in varneje na Robidvor

Urbanistično načrtovanje sodobnih naselij v 70-ih letih prejšnjega stoletja ni moglo predvidevati in upoštevati današnjih zahtev prometa in potovalnih navad, ki jih zahteva današnji tempo življenja. Gosto poseljena stanovanjska naselja zato nemalokrat z mestnimi središči povezuje ozka cesta, kjer je vprašljiva tako varnost pešcev, kot tudi voznikov in potnikov v vozilih. Eno izmed takšnih naselij je tudi Robindvor v Dravogradu.

Na Robindvoru prebiva več kot 700 ljudi. Večina se dnevno vozi ali pešači po opravkih v središče kraja ali dlje, zaradi česar je obstoječa cesta zelo obremenjena. Županja in Občinski svet Občine Dravograd sta prepoznala večletno problematiko obstoječe cestne infrastrukture, zato je bila investicija “Cesta na Robindvor s pešpotjo” vključena v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020. Predlagani sta dve varianti rešitve problematike: razširitev obstoječe ceste z izgradnjo površine za pešce ali pa izgradnja nove ceste, ki bi povezovala Robindvor in naselje Pod gradom. Trasa morebitne nove ceste je predvidena čez “Šinter graben”, kjer zdaj poteka pešpot. Med drugim bi bila potrebna izgradnja podpornega zidu, nova cesta pa bi se severno od naselja Pod Gradom priključila na obstoječo cesto na Ojstrico. Občani občine Dravograd si lahko obe varianti idejne zasnove občinskega projekta za izvedbo objekta »Cesta na Robindvor s pešpotjo« ogledajo v avli pred sejno sobo občine do 31.05.2017, v ponedeljek, sredo in petek med 08.00 in 12.00 uro ter v sredo med 14.00 in 16.00 uro, kjer lahko podajo tudi pisne pripombe. Prav tako sta obe trasi ceste objavljeni na spletni strani Občine Dravograd.

V letu 2017 Občina Dravograd namerava pridobiti projektno dokumentacijo, izvesti razpis za izbiro izvajalca ter pričeti z rekonstrukcijo dela lokalno zbirne ceste (LZ) Robindvor, v dolžini 238m. V letu 2018 je predviden zaključek investicije ter poplačilo in geodetska odmera v letu 2019.

Dogodki