Kako je z zdravjem in zdravstvom na Koroškem?

  • Pixabay

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsakoletno objavlja podatke o zdravju v posameznih občinah. Podatki so objavljeni v spletni aplikaciji, kjer je na voljo 28 kazalnikov o zdravju, razvrščenih v 5 tematskih sklopov: prebivalci in skupnost, dejavniki tveganja za zdravje, preventiva, zdravstveno stanje in preventiva. Za vsako regijo oziroma občino so podatki predstavljeni tako v grafični kot tudi pisni obliki.

V nadaljevanju predstavljamo podatke za celotno koroško regijo v primerjavi s Slovenijo. Za Koroško je splošno znana slaba dostopnost do osnovnih javnih storitev, zlasti na podeželju, kar vodi v manjšo privlačnost za bivanje. Pomanjkanje delovnih mest vpliva na odseljevanje mladih, posledica obojega pa je vedno slabši položaj starejših, mladih in brezposelnih, kar se kaže tudi v njihovem nezdravem življenjskem slogu, kroničnih nenalezljivih boleznih in visokem deležu samomorilnosti v regiji.

Od slovenskega povprečja po nekaterih kazalnikih odstopa tudi zdravstveno varstvo prebivalcev, kot prvo velja izpostaviti kronično pomanjkanje zdravnikov, saj je v regiji zaposlenih bistveno manj zdravnikov kot znaša slovensko povprečje (razmerje 26,8:48,3 na vsakih 100.000 prebivalcev), pri tem najbolj izstopa primanjkljaj zdravnikov specialistov pediatrov, nekoliko manj od povprečja je tudi ginekologov.

V koroški regiji je zaznati tudi višjo stopnjo hospitalizacij zaradi bolezni in poškodb, pri čemer je trajanje hospitalizacij zaradi bolezni višje, zaradi poškodb pa nižje od slovenskega povprečja. V primerjavi s slovenskim povprečjem velja omeniti tudi pomanjkanje bolnišničnih postelj. Kar se tiče obiskov ambulant večjega odstopanja od slovenskega povprečja ni zaznati, glede na večino kazalnikov je zaznan pozitiven trend.

Statistični podatki kažejo na negativen naravni prirast prebivalstva, pričakovana življenjska doba je nižja od življenjske dobe povprečnega Slovenca, pri moških je v povprečju nižja kar za 2,4 leti, pri ženskah je ta številka 1,1. Splošna umrljivost je med Korošci višja kot med Slovenci, ni pa odstopanj glede bolezni, izrazito višja je le stopnja obolevanja za klopnim meningoencefalitisom.

Podatke za posamezne občine si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://obcine.nijz.si/?leto=2018

Vir: NIJZ

 

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila