Kako do varnejše ceste skozi dravsko dolino?

IMG_20180424_110914.jpg

Koroške ceste so vzrok slabe volje mnogih voznikov, vse prepogosto pa so žal tudi predmet črnih statistih prometne varnosti. Večina razprav o izboljšanju prometne infrastrukture je sicer namenjena izgradnji 3. razvojne osi oziroma avtoceste, ki bi Koroško povezala z osrednjo Slovenijo in v drugo smer z Avstrijo, zato se včasih spregleda ena izmed cest,  ki je prav tako močno obremenjena in spada med nevarnejše. Gre za cesto Dravograd – Maribor.

Glavna cesta skozi Dravsko dolino je v veliki meri vezana na geografske možnostmi okolja. Poteka po ozki dolini, kjer je večina odsekov slabše pregledna. Kot pojasnjuje dr. Marko Renčelj s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, so njeni projektno-tehnični elementi pogosto neustrezni glede na pričakovane zahteve za ta rang prometnice. Zaradi vseh dejavnikov je prometna varnost na cesti Dravograd – Maribor slabša od povprečja. Dr. Renčelj vidi rešitev v konceptu ceste 2+1.

Koncept, ki je v tujini dobro znan in s pridom uporabljan, je bil v Sloveniji prvič predstavljen pred 12 leti, vendar še do danes ni bil zgrajen niti en tak odsek ceste. V osnovi gre za cesto, ki jo sestavljata dva istosmerna pasova in en nasprotno smerni, ki je od prvih dveh lahko tudi fizično ločen. Največja prednost koncepta 2+1 je omogočanje varnega prehitevanja. Tretji pas dobi vlogo prehitevalnega pasu, s tem pa se prepreči prehitevanje na nepreglednih odsekih. Dr Renčelj je s sodelavci proučil možnost izgradnje takšnih odsekov na obstoječi cesti Dravograd – Maribor. Uvedli bi jih lahko na določenih odsekih izven naselij. Na skici so označeni zeleno.

Dr. Marko Renčelj je prepričan, da bi rekonstrukcija obstoječe ceste na takšen način bistveno izboljšala tako prometno varnost kot tudi pretočnost prometa, prav tako bi se skrajšal čas potovanja.

Toda od ideje do izvedbe je daleč. V tem trenutku ostaja to le ena izmed možnosti. Koliko posluha bodo za to imeli odgovorni, pa bo pokazal čas.

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.