Search
Close this search box.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in Toyota Slovenija za trajnost in mobilnost za vse

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je sklenil partnerstvo z družbo Toyota Slovenija, kar predstavlja pomemben doprinos za učinkovito in trajnostno izvajanje socialno varstvenih storitev. Gre za nakup treh hibridnih avtomobilov, ki so namenjeni izvajanju pomoči na domu ter ostalih socialno varstvenih storitev.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi s tem sledi eni svojih zavez spodbujanja trajnostne mobilnosti v občini, saj hibridna vozila predstavljajo razumno izbiro vseh, ki si želijo prispevati k manjšim izpustom toplogrednih plinov. Zato nakup vozil ni bil zgolj poslovna odločitev, temveč povezovanje z družbo Toyota Slovenija predstavlja širše ambicije, ki temeljijo na skupnih vrednotah skrbi za okolje in vključenosti ranljivejših skupin družbe.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi želi biti zgled odgovornosti do okolja in spodbuditi druge organizacije k podobnim korakom. Vozila Yaris Cross hybrid, ki so jih pridobili v sodelovanju s Toyota Slovenija, bodo neposredno vključena v izvajanje pomoči na domu in ostalih socialno varstvenih storitev, kar bo dodatno prispevalo k učinkovitemu in trajnostnemu delovanju zavoda. Zaposleni bodo imeli na voljo zanesljiva, energetsko učinkovita vozila, ki bodo omogočala nemoteno izvajanje nalog, obenem pa zmanjševala vpliv na okolje. Direktor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi, Gregor Likar ob tem dodaja: »Danes je za naš javni zavod zelo uspešen in vesel dan. Namreč, v uporabo smo prejeli tri nova vozila na štiri kolesni pogon Toyota Yaris Cross hybrid. Pomembna pridobitev bo še dodatno izboljšala raven izvajanja naših socialno varstvenih programov Pomoč družini na domu, Socialni servis in projekt Prostofer. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti našemu ustanovitelju, Občini Radlje ob Dravi in županu mag. Alanu Bukovniku ter družbi Toyota Slovenija. Skupaj smo realizirali izvrsten projekt, ki je rezultat korporativnega povezovanja zasebne družbe in lokalne samouprave«.

Partnerstvo s Toyota Slovenija je odražanje skupnega cilja – zagotoviti učinkovite in trajnostne rešitve za socialno varstvo ter omogočiti mobilnost za vse. »To partnerstvo naslavlja vse ključne ambicije, h katerim kot znamka stremimo. Trajnostna mobilnost in medgeneracijsko povezovanje, hkrati pa z Javnim zavodom ŠKTM Radlje in Občino Radlje odpiramo pomembno tržno polje koroške regije, kjer danes še nimamo trgovca. Redko najdeš tako srčne partnerje in veseli nas, da je to šele začetek,« je o sodelovanju povedal Gregor Mauko, direktor Toyota Slovenija.

Vir: ŠKTM Radlje ob Dravi

Dogodki

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je sklenil partnerstvo z družbo Toyota Slovenija, kar predstavlja pomemben doprinos za učinkovito in trajnostno izvajanje socialno varstvenih storitev. Gre za nakup treh hibridnih avtomobilov, ki so namenjeni izvajanju pomoči na domu ter ostalih socialno varstvenih storitev.