Search
Close this search box.

Država zagotavlja sredstva za dravograjski zdravstveni center, občina išče dodatne vire

V Dravogradu si že dlje časa prizadevajo urediti primernejše prostore za primarno zdravstvo. Ker obstoječi zdravstveni dom ne omogoča potrebnih prostorskih posegov, občina načrtuje gradnjo novega zdravstvenega centra v ocenjeni vrednosti več kot pet milijonov evrov. Država je že odobrila sofinanciranje, občina pa še išče dodatne vire.

Obstoječi objekt Zdravstvenega doma Dravograd, ki je bil zgrajen leta 1961 in nato razširjen leta 1980 in deloma dograjen tudi kasneje, danes ne ustreza več predpisom in standardom za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Med drugim je močno omejena dostopnost za invalide.

Po številnih razpravah in iskanju rešitev se je že pred leti izkazalo, da je najbolj realna rešitev, ki bi ustrezala potrebam, novogradnja, s katero bi zagotovili več prostora in ustreznejše prostore za zdravstveni dom, hkrati pa bi v zdravstveni center vključili tudi prostore za lekarno, ki je zdaj na drugem koncu mesta, je med drugim razvidno iz dokumenta identifikacije projekta novogradnje.

Ker ima tudi sama Občina Dravograd razmeroma omejene prostorske možnosti, so se naposled na občini odločili, da bodo nov zdravstveni center zgradili na lokaciji trgovsko-poslovne stavbe Meža, kjer mora občina tudi zaradi sodbe sodišča popraviti ploščad. Občina zdaj tam načrtuje sanacijo ravne strehe oz. ploščadi ter gradnjo stavbe za prostore zdravstvenega doma in lekarne. Prav tako občina načrtuje gradnjo parkirišč.

Naložba je ocenjena na skoraj 5,8 milijona evrov (z DDV), občina pa je že dobila tudi odobreno sofinanciranje s strani države, in sicer v višini dobrih 700.000 evrov. Sklep o sofinanciranju dravograjske naložbe je bil med prvimi 12 sklepi, ki jih je za sofinanciranje naložb na primarni ravni za leti 2022 in 2023 sredi aprila letos podpisal minister za zdravje, ki zdaj opravlja tekoče posle, Janez Poklukar.

Ministrstvo za zdravje bo v Dravogradu sofinanciralo izgradnjo in opremljanje prostorov za izvajanje zdravstvenih programov, po navedbah ministrstva pa bo investicija predvidoma zaključena v aprilu 2024.

Medtem pa občina išče dodatne vire za pokrivanje celotne naložbe, ki, kot omenjeno, zajema tudi prostore lekarne in poleg obveznih še nekaj dodatnih parkirišč. V naložbi so predvideni tudi prostori za “hitro nujno medicinsko pomoč”, in sicer v pritličju nove stavbe poleg lekarne, medtem ko so ostali prostori zdravstvenega doma predvideni v nadstropju.

Trenutno za občino težavo ne predstavlja le velik obseg celotne naložbe, ampak tudi dejstvo, da se dvigujejo cene na vseh ravneh. Kot je za STA povedala županja Občine Dravograd Marijana Cigala, zato iščejo še druge vire sofinanciranja naložbe.

Med drugim preverjajo možnost pridobitve dela sredstev iz Eko sklada, po besedah županje pa obstaja tudi možnost, da bi projekt nekoliko skrčili oz. da bi ga izvedli v več fazah in bi denimo dodatna parkirišča zgradili na koncu. Po besedah županje tovrstne spremembe dinamike izvajanja projekta ne bodo vplivale na sofinancerski delež, ki ga je država že odobrila za vlaganja v prostore osnovnega zdravstva.

Poleg tega pa še vedno obstaja tudi možnost, da bi projekt izvedli v okviru javno-zasebnega partnerstva, če pa res ne bo druge možnosti, pa si bodo za pokritje naložbe pomagali s kreditom, je dejala županja, ki pričakuje, da bi se v jesenskih mesecih že lahko pripravljali na začetek gradnje novega zdravstvenega centra.

Dogodki

V Dravogradu si že dlje časa prizadevajo urediti primernejše prostore za primarno zdravstvo. Ker obstoječi zdravstveni dom ne omogoča potrebnih prostorskih posegov, občina načrtuje gradnjo novega zdravstvenega centra v ocenjeni vrednosti več kot pet milijonov evrov. Država je že odobrila sofinanciranje, občina pa še išče dodatne vire.