Search
Close this search box.

Aljaž Verhovnik se je udeležil 38. koordinacije MSLS-jev

Predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem Aljaž Verhovnik se je v sredo, 12. decembra 2018, udeležil 38. koordinacije mladinskih svetov lokalnih skupnosti, ki je potekala v prostorih Mladinskega sveta Slovenije, v Ljubljani.

Prisotni so analizirali delo mladinskih svetov v letošnjem letu. Ocena dela je dobra, saj se mladinski sveti v svojih lokalnih okoljih prebujajo. Spodbudno je tudi dejstvo, da je država preko Urada za mladino Republike Slovenije po dolgih letih ponovno uvedla sofinanciranje programov mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Na tem razpisu je bil uspešen tudi Mladinski svet Ravne na Koroškem.

Verhovnik je na koordinaciji predstavil tudi obseg letošnjih aktivnosti Mladinskega sveta Ravne. Poudaril je, da je bil letošnji plan v celoti realiziran in celo presežen. Osrednja aktivnost mladinskega sveta je že peto leto Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Sicer pa daje ravenski mladinski svet velik poudarek tudi programom, ki spodbujajo mlade k zdravemu načinu življenja. V ta sklop spadajo Miklavžev tek po CIK-CAKU, program Za zdravje mladih in MSR šport.

Letošnji Miklavžev tek poln presežnikov

Mnoge občine po Sloveniji so v tem letu sprejele nove strategije za mlade. Na Ravnah je bila strategija sprejeta že v letu 2014 in velja do 2020. Komisija za mladinska vprašanja pa je že v letošnjem letu pričela postopek za pripravo nove strategije za mlade, pri pripravi katere bo sodeloval tudi Mladinski svet Ravne na Koroškem.

Vsi prisotni so se strinjali, da morajo država in občine sistematično urediti financiranje mladinskih svetov lokalnih skupnosti, zato predlagajo, da se o tem zavzame zavezujoče stališče na prihodnjem Svetu Vlade Republike Slovenije za mladino.