Search
Close this search box.

Akcija s kmetije za vas: Nagrado je prejela tudi Kmetija Vogelnik z Raven na Koroškem

Namen akcije je prepoznavanje dobrih kmetijskih praks. Kmetij, ki izvirno, dovršeno in uspešno tržijo lastne pridelke, izdelke ali storitve. Nagrado pa je prejela tudi ekološka kmetija Vogelnik z Raven na Koroškem.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je v sodelovanju s tednikom Kmečki glas in spletnim portalom Agrobiznis, ki deluje v okviru časnika Finance, danes razglasila rezultate akcije S kmetije za Vas, v kateri je letos sodelovalo 13 kmetij.  Za zlato sončnico na področju pridelave in predelave se je potegovalo osem kmetij, na področju turizma in storitev pa pet kmetij.

Namen akcije je prepoznavanje dobrih kmetijskih praks. Kmetij, ki izvirno, dovršeno in uspešno tržijo lastne pridelke, izdelke ali storitve. Priznanje, ki ga pri tem kmetije prejmejo, predstavljajo potrditev smelih korakov, dobrih odločitev in uspešnosti v načrtovani poslovni dejavnosti. Komisija (Barbara Remec, Petra Šubic in Andrejka Krt) si je vse prijavljene kmetije ogledale in pri tem ocenjevala izvirnost, domiselnost, učinkovitost promocije in prodaje ter celostno podobo kmetije.

Izhodišča in poudarke akcije je predstavila predsednica ocenjevalne komisije Andrejka Krt s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki je sodelovala v tričlanski komisiji, ki je na podlagi terenskega ogleda ocenila sodelujoče kmetije: »Akcija S kmetije za Vas je v zadnjih letih vključena v program javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS. Na podlagi ogleda kmetije in njenih dejavnosti, opravljenega razgovora z nosilci in člani kmetije ter preizkusa njihovih dobrot ali storitev, je komisija podelila zlati sončnici najboljšim kmetijam,« je povzela Krtova. Prisotne so nagovorili predsednik KGZS Roman Žveglič, direktor ČZD Kmečki glas Tevž Tavčar, v imenu časnika Finance pa je spregovorila Petra Šubic.

Med sodelujočimi je bila tudi ekološka kmetija Vogelnik katere lastnika sta Zvonko in Petra Potočnik z Raven na Koroškem.

Na ekološki kmetiji Vogelnik, ki leži na 732 metrov nadmorske višine na strmih bregovih, se Petra in Zvonko ukvarjata z rejo krav dojilj in kokoši nesnic ter pridelavo tridesetih vrst zelenjave. Zelenjavo gojijo na prostem in v rastlinjaku, kar jim omogoča daljše pridelovalno obdobje. Postavitev pridelovalnih in predelovalnih aktivnosti je smiselno urejena, tako da jim omogoča stalno zaposlitev prek celega leta. Na kmetiji imajo dovoljenje za dopolnilne dejavnosti predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, proizvodnja mesnih izdelkov, proizvodnja testenin, mlinarstvo in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije. Vsi njihovi pridelki in izdelki so ekološko certificirani, saj želijo kupcem dati zagotovilo o kakovostni domači hrani. Večino pridelkov in izdelkov prodajo neposredno na kmetiji, po naboru kupcev pa eko zabojčke dostavljajo tudi na domove njihovih strank. Zanimivo je, da glavnino strank predstavljajo mladi in športniki, ki se zavedajo pomena uživanja kakovostne hrane. Njihov slogan je »Lokalno pridelane tradicionalne in sveže kmečke dobrote«.

Čestitamo!

Vir: ravne.si

Namen akcije je prepoznavanje dobrih kmetijskih praks. Kmetij, ki izvirno, dovršeno in uspešno tržijo lastne pridelke, izdelke ali storitve. Nagrado pa je prejela tudi ekološka kmetija Vogelnik z Raven na Koroškem.