Search
Close this search box.

Vodja službe za varnost in zdravje pri delu (m/ž) – SIJ METAL RAVNE d.o.o.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: sodelovanje pri oblikovanju ciljev, strategije in razvoja področja VZD ter službe VZD; oblikovanje strategije investicijskega razvoja službe VZD; odgovornost za zagotavljanje in izvajanje zakonskih predpisov na področju VZD; priprava, izvajanje in/ali sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževanj s področja VZD;

• sodelovanje pri oblikovanju ciljev, strategije in razvoja področja VZD ter službe VZD;
• oblikovanje strategije investicijskega razvoja službe VZD;
• odgovornost za zagotavljanje in izvajanje zakonskih predpisov na področju VZD;
• priprava, izvajanje in/ali sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževanj s področja VZD;
• izvajanje svetovanja v zvezi s predpisanimi ukrepi na področju VZD in VPP; in priprava predlogov ukrepov za zmanjševanje ali preprečevanje potencialnih nevarnosti za nezgode;
• izvajanje ali sodelovanje pri analizi vzrokov poškodb pri delu, poklicnih boleznih in obolenj v zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov;
• zagotavljanje ter izpolnjevanje zahtev veljavnih standardov sistemov vodenja v družbi; (npr. vzdrževanje in razvoj sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu – ISO 45001, vzdrževanje in razvoj standarda Responsible Steel, …)
• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru ocene tveganja;
• vodenje zaposlenih v oddelku;
• sodelovanje in/ali koordinacija sodelovanja z zunanjimi inštitucijami, inšpektoratom itd. na področju dela;
• koordinacija in sodelovanje z BVD-Ravne d.o.o.;
• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji, priprava poročil in analiz;
• stalno izobraževanje ter spremljanje in uvajanje novosti na področju VZD;
• druga dela in naloge po navodilu nadrejenega.

Vodja službe VZD je odgovoren za vodenje organizacijske enote VZD ter za izvajanje strokovne funkcije varnosti in zdravja pri delu ter protipožarne varnosti v družbi, v skladu s pravili in zakonodajo na področju VZD ter v skladu z usmeritvami glavnega direktorja družbe

V SODELOVANJU Z

Dogodki

VEČ PROSTIH DELOVNIH MEST