Search
Close this search box.

Ob rekonstrukciji ceste Mežica – Črna na Koroškem poteka izgradnja kolesarske steze

Za izvedbo rekonstrukcije ceste Mežica–Črna na Koroškem je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Koroške ceste so bile že pred katastrofalnimi poplavami v letu 2023 uničene in na njih so same omejitve… 30 km/h, 50 km/h. Tu pa tam je tudi 70 km/h, vendar se že vidi vnaprej znak, ki označuje konec te hitrosti. Po lanskoletnih poplavah je stanje še dosti slabše, kljub vsemu, da se vsi odgovorni trudijo, da bi bile ceste čim prej popravljene.

Kako potekajo dela na cesti Mežica – Črna na Koroškem smo povprašali na Direkciji RS za infrastrukturo. Sporočili so nam, da je za izvedbo rekonstrukcije ceste R2-425/1265 Mežica – Črna na Koroškem v teku javno naročilo za izbiro izvajalca del. Rok za oddajo ponudb je 11. 3. 2024.

Projekt obsega izgradnjo kolesarske steze med Mežico in Črno na Koroškem od km 5,050 do km 10,900 skupaj z dokončanjem rekonstrukcije regionalne ceste. Trasa je razdeljena na dva odseka, in sicer med Mežico in Žerjavom ter med Žerjavom in Črno na Koroškem.

Ureditev ceste skozi Žerjav je zaključena, v okviru izgradnje kolesarske poti bo v Žerjavu zgrajen le še nov oporni zid namesto dotrajanega obstoječega. Zaradi omejenosti razpoložljivega prostora za umestitev kolesarske steze, bo le-ta potekala deloma ob regionalni cesti, deloma pa po obstoječih lokalnih poteh, ki bodo v ta namen ustrezno urejene in asfaltirane.

Kolesarska steza bo večkrat prečkala reko Mežo, za kar bodo zgrajene štiri brvi. Zgrajeno bo tudi več kot 1,9 km podpornih in opornih zidov, so še sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Dogodki

Za izvedbo rekonstrukcije ceste Mežica–Črna na Koroškem je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca del.