Search
Close this search box.

Izjemni rezultati nove ambulante v slovenjgraški bolnici

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je ena redkih ustanov, ki razvija zdravljenje fekalne inkontinence. Kakšen je najnovejši način rehabilitacije v Ambulanti za rehabilitacijo mišic medeničnega dna in kakšni so rezultati zdravljenja v slovenjgraški bolnici?

V letu 2019 so v sodelovanju Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo ter Oddelka za fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo, skušali izboljšati konzervativno zdravljenje uhajanja blata (fekalne inkontinence).

V bolnišnici so pojasnili, da so marca lani opravili dodatna izobraževanja in si pogledali primer dobre prakse v Medicinskem centru Iatros – Dr. Košorok d.o.o. v Ljubljani. Nakupili so dodatno opremo in aparate za zdravljenje uhajanja blata (naprave za biofeedback in elektrostimulacijo), organizirali so ekipe, poskrbeli za primern prostor. Vzpostavili so sistem, ki bo v že obstoječe okolje vključil še dodaten način obravnave in zdravljenja. V slovenjgraški bolnici so tako ustanovili Ambulanto za rehabilitacijo mišic medeničnega dna.

Kako poteka zdravljenje?

V slovenjgraški bolnici pojasnijo, da ko pride bolnik v njihovo ustanovo zaradi težav z uhajanjem blata, ga najprej usmerijo v proktološko ambulanto. “V ambulanti ga pregleda usposobljen kirurg, ki oceni stopnjo bolezni, predvidoma odredi potrebno diagnostiko, opravijo se tudi preiskave, ki pokažejo stanje mišic medeničnega dna.”

“Ko so pri bolniku izključeni ostali vzroki za inkontinenco blata, ki ne potrebujejo operativnega zdravljenja, sledi faza konzervativnega zdravljenja.” razložijo in dodajo, da je bolnik nato napoten v Ambulanto za rehabilitacijo mišic medeničnega dna. V ambulanti, ki jo vodi fizioterapevtka, začnejo s predavanjem o mišicah medeničnega dna. “Na skupno 10-ih obravnavah, ki jih bolnik obiskuje enkrat tedensko, se izvaja elektostimulacija mišic medeničnega dna in vodena vadba, kjer s pomočjo biofeedbacka lahko neposredno ugotavljamo uspešnost krčenja mišic medeničnega dna. Po zaključeni fizioterapevtski obravnavi v ARMMD pride bolnik ponovno na kontrolo v proktološko ambulanto, kjer se preveri uspešnost zdravljenja in naredi načrt za naprej.” pojasnijo.

Izkušnje z Ambulanto za rehabilitacijo mišic medeničnega dna:

Oktobra 2019 so v bolnici pričeli s prvim predavanjem in vključitvijo prvih bolnikov v ambulanto. Po treh mesecih so z obravnavo zaključile prve bolnice. Na kontroli v proktološki ambulanti so ugotavljali presenetljivo dober odziv na zdravljenje, največji napredek so opažali pri vzpostavitvi zavestne kontrole mišic medeničnega dna in posledično njihovo okrepitev. “Zadovoljstvo bolnic, ki se jim je popravila kontinenca za blato, je bila izjemna, podobno smo opažali tudi pri naslednjih skupinah bolnikov. Rezultati so zelo dobri, celo nad pričakovanji.” pojasnijo v bolnišnici.

Za konec pa dodajo: “S pridobitvijo obnovljenih prostorov v 4. nadstropju stavbe B se nadaljnjega uspešnega dela še posebej veselimo, hkrati pa se iskreno zahvaljujemo vodstvu bolnišnice za podporo in še vsakemu posebej, ki je na kakršenkoli način pomagal pri nastanku Ambulante za rehabilitacijo mišic medeničnega dna. Skupaj zmoremo vse.”

Ekipa: Janez PUCELJ, dr.med., Kristina VOGRIN HUDOPISK, dr.med., Dejan ARITONOVIĆ, dipl.fiziot., Maja PRAVST, dipl.fiziot.

VIR: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Dogodki