Datum in čas

:
:

Prikaže se poleg časa dogodka.

Add certain days to event occurrence dates.

:label: x
 • First
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Second
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Third
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Fourth
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Last
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Ponovitve

Dogodek se bo končal po določenih ponovitvah. Če ga na primer nastavite na 10, se bo dogodek končal po 10 ponovitvah. Read More

Nastavitve po urah

Dodajte nove dni za urnik. Na primer, če je vaš dogodek več dni, lahko za vsak dan dodate drugačen razpored!

Nov dan

Dodajte novo vrstico ure dogodka

Lokacija dogodka

Lokacija

Izberite enega od shranjenih lokacij ali vstavite novo spodaj. Read More

eg. City Hall

eg. City hall, Manhattan, New York

Latitude/Longitude

If you leave the latitude and longitude empty, Modern Events Calendar tries to convert the location address to geopoint, Latitude and Longitude are the units that represent the coordinates at geographic coordinate system. To make a search, use the name of a place, city, state, or address, or click the location on the map to find lat long coordinates.Get Latitude and Longitude

Remove image

Dodatne lokacije

Če želite, lahko poleg glavne lokacije izberete dodatne lokacije.

Glavni Organizator dogodka

Organizator

Izberite enega od shranjenih organizatorjev ali vstavite novega spodaj. Read More

nnapr. Vabo d.o.o.

eg. +1 (234) 5678

eg. https://webnus.net

Remove image

Drugi organizatorji

Če želite, lahko poleg glavnega organizatorja izberete dodatne organizatorje.

SEO Schema

Following statuses are for informing search engines (Google, bing, etc) about your events so they can manage your events better so you can use these statuses to be more Search Engine Friendly.

For active events!

If you postponed an event then you can use this status!

If you cancelled an event then you should select this status!

For the events that moved online!

Znesek vstopnine

Kategorije