Prevalje: Podaljšan rok za oddajo vlog za neprofitna stanovanja

Občina Prevalje podaljšuje rok za prijavo na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 

O tem, da je Občina Prevalje objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, smo že poročali. Zdaj pa so na spletni strani občine objavili obvestilo, da je rok za prijavo 7. april in ne 23. marec, kot je bilo zapisano prvotno.

Naj spomnimo, da je iz razpisa, ki ga najdete TUKAJ, med drugim razvidno, da bodo do stanovanj upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na Prevaljah in bodo izpolnjevali še druge pogoje, določene v razpisu, ki je objavljen na spletni strani Občine Prevalje. Vsekakor pa daje razpis prednost občanom Prevalj, saj je dodatni pogoj doba bivanja v omenjeni občini.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja bodo med drugim upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih, pod določenimi pogoji pa tudi invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, žrtve nasilja v družini …

Vlogo je možno dobiti na spletni strani občine ali osebno v tajništvu Občine Prevalje. Še pred objavo razpisa pa so na občini preverili vse najemnike zdajšnjih neprofitnih stanovanj. o čemer si lahko več preberete TUKAJ.

Prosilci morajo tako po novem oddati vloge v zaprti kuverti do vključno 7. aprila 2020 v tajništvu Občine Prevalje ali poslati na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom »Javni razpis – neprofitna stanovanja – NE ODPIRAJ«.

Preberite tudi: Nova nadstandardna stanovanja na Prevaljah

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila