Zdaj lahko brezplačno izmerite raven nevarnega radona v vaših bivalnih prostorih

Screenshot_2020-02-15 Free Image on Pixabay - Victorian Kitchen, Gas Light
Fotografija je simbolična.

Pričelo se je sistematično pregledovanje in izvajanja meritev radona za leto 2020.

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že tretje leto zapored zagotavlja izvajanje meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona ter v šolah in vrtcih po Sloveniji. V zasebnih hišah in stanovanjih letos izvaja meritve švedsko podjetje Radonova. Število meritev pa je omejeno.

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji financira 480 meritev radona, ki jih bo izvedlo podjetje Radonova Laboratories AB, vodilni svetovni ponudnik pasivnih detektorjev radona. 

Meritve se izvajajo s pasivnimi detektorji, ki se jih za 60-dni do največ 90-dni postavi v bivalni prostor. Detektorje vrnete na naslov izvajalca, vrednosti pa se odčitajo v certificiranem laboratoriju podjetja Radonova Laboratories AB. Poročilo o rezultatu meritve bodo poslali na vaš kontaktni naslov. Prijavite se lahko TUKAJ.

V program se lahko prijavijo občani, katerih bivališča ustrezajo razpisnim pogojem, in spadajo v eno izmed občin, kjer se izvajajo meritve. Te občine so: Bohinj, Borovnica, Bloke, Brezovica, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Jesenice, Kanal, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Pivka, Postojna, Radovljica, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vrhnika, Vuzenica, Žirovnica in Žužemberk.

FOTO: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Radon (222Rn) je radioaktivni žlahtni plin, ki nastaja ob razpadu urana, ki je naravno prisoten povsod v zemeljski skorji. Je brez barve, vonja in okusa. Zaradi relativno dolgega razpolovnega časa (3,82 dni) je z zdravstvenega vidika najbolj pomemben radonov izotop. Ta čas je dovolj dolg, da lahko del radona, ki nastane v zemeljski skorji, doseže atmosfero, kjer se hitro razredči. Povprečne dolgotrajne koncentracije radona v zraku po Sloveniji so med 10 in 25 Bq/m3. Kadar pa radon na svoji poti zaide v zgradbo, se v njej lahko začne kopičiti, tako da koncentracije dosežejo nekaj sto ali celo nekaj tisoč Bq/m3. Več o radonu in njegovem vplivu na zdravje si lahko preberete TUKAJ.

Program sistematičnega pregledovanja je namenjen prepoznavanju izpostavljenosti zaradi radona v bivalnih prostorih, ki ležijo v kleti (delno vkopane stene) ali pritličju (nepodkleten ali podkleten stanovanjski objekt), ali drugih prostorih (npr. visoko pritličje, prvo nadstropje), kjer je mogoče pričakovati, da povprečne letne koncentracije radona presegajo referenčne ravni. Cilj programa je ozaveščanje ljudi o škodljivih vplivih radona na zdravje. Radon je namreč za kajenjem drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka.

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji pa že vrsto let zagotavlja redne preglede objektov, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi itd.).

Preberite tudi: Kaj so pokazale zadnje meritve radona na OŠ Franja Goloba Prevalje?

Vrsta in obseg meritev sta izbrana tako, da se lahko oceni izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva in presodi potreba po ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti. Izvajalec meritev vsako leto pripravi poročilo, v katerem predstavi merske rezultate in ugotovitve. Meritve letos izvaja ZVD

Pri tem naj še omenimo, da so meritve na območjih z več radona v stanovanjskih objektih priporočljive, v podjetjih na teh območjih pa po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti obvezne. Delodajalcem zakon nalaga, da do 20. marca 2021 opravijo meritve radona v delovnih prostorih.

www.gov.si, zvd, podjetje Radonova Laboratories AB,

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije