Gostinci pozor: sodelujete lahko na SG FEST 2019

Javni zavod Spotur je kot organizator za izvedbo prireditve SG FEST 2019 izdal povabilo k sodelovanju za izvajanje gostinskih storitev v prireditvenem šotoru na Trgu svobode v času prireditve “SG FEST 2019”, ki bo 20. in 21. septembra 2019 v Slovenj Gradcu. Prireditev bo ena večjih v sklopu občinskega praznika MOSG.

Prireditev so bo pričela v petek, 20. septembra ob 20. uri. Na Trgu svobode bo postavljen osrednji koncertni oder in šotorska streha. Prireditev bo trajala do 2. ure zjutraj. Sobota, 21. septembra 2019 bo v znamenju celodnevnega dogajanja od 9. ure dalje, ko bo potekala prireditev “Slovenjegraška gostilna”s ponudbo brezplačnega golaža. V dopoldanskem in popoldanskem času bodo na prizorišču potekala srečanja športnih, kulturnih in drugih društev ter nastopi domačih skupin in izvajalcev (nastopili bodo tudi Štirje kovači, ki so letos praznovali 65-letnico delovanja). Koncertno dogajanje v glavnem šotoru se bo pričelo ob 20. uri, trajalo pa bo do 2. ure zjutraj.

Ponudbo za strežbo hrane in pijače lahko oddajo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je predmet povabila ter tisti, ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja poslovanja, postopku prisilne poravnava ali v postopku likvidacije.

Ponudnik je dolžan poskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za izvajanje gostinskih storitev s svojim strežnim osebjem, s svojim gostinskim inventarjem. Ponudnik lahko na stojnicah ponuja svojo hrano ali hrano drugih ponudnikov, vse našteto pa mora biti v skladu z naročili naročnika ter točno, strokovno in kvalitetno.

Vsi zainteresirani ponudniki lahko svojo ponudbo oddajo na obrazcu, ki ga najdete TUKAJ.

K ponudbi morate dodati tudi priloge, ki so zahtevane v samem besedilu javnega povabila: dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti, potrdilo, da kot ponudnik niste v stečajnem postopku, postopku prenehanja poslovanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije ter cenik ponudbe.

Izbor ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti bo narejen na podlagi kriterijev.

Vse ponudbe oziroma prijave lahko pošljete na naslov: Javni zavod Spotur Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2980 Slovenj Gradec, najkasneje do ponedeljka, 19. avgusta 2019. Zraven dodajte pripis: “SG FEST 2019”

VIR: Spotur Slovenj Gradec

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila