20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

cow-1557077_960_720

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

Namen podukrepa je ohranjanje majhnih kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na javnem razpisu bo lahko kandidiralo več kot 7.000 majhnih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32.000 ha kmetijskih zemljišč.

“Glede na prvi javni razpis se znižujejo vstopni pogoji glede primerljivih kmetijskih površin (PKP), glav velikih živali (GVŽ), spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi živalmi. Z drugim javnim razpisom tako podpiramo kmetijska gospodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna,” so zapisali na MKGP, o čemer smo že pisali TUKAJ. .

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 16. decembra 2019 do 13. februarja 2020 do polnoči. Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem AKTRP. Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023.

Celoten razpis najdete TUKAJ.

Besedilo: www.gov.si – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželjaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije