Županja Črne na Koroškem mag. Romana Lesjak na Kitajskem podpisala Harbinsko iniciativo (FOTO)

Mag. Romana Lesjak se z delegacijo te dni mudi na uradnem obisku v kitajskem mestu Harbin, kjer je danes, 6. 1. 2020 potekal simpozij zimskih pobratenih mest. Simpozija se je udeležilo 17 županov mest iz Nemčije, Kanade, Finske, Italije, Japonske, Koreje, Litve, Norveške, Rusije, Kitajske, Senegala in Južnoafriške republike.

Župani so na simpoziju razpravljali o pomenu trajnostnega razvoja za napredek lokalne skupnosti in primerih dobrih praks v posameznih delih sveta. Osrednja naloga županov je bila tudi uskladitev besedila Harbinske deklaracije/iniciative o trajnostnem razvoju in okolju prijaznih praksah v lokalnih skupnostih.

Županja Lesjakova je v svojem govoru izpostavila pomen čiste pitne in vsem dostopne vode kot vrednote ki bi ji morali slediti vsi, hkrati pa omenila pozitivne učinke sanacije s svincem onesnaženega okolja na območju občine. Posebno pozornost in zanimanje za sprejete ukrepe so pozdravili predvsem župani skandinavskih in nemških občin, saj se nekateri srečujejo s podobnimi situacijami. Županja je v nagovoru izpostavila tudi pomen čebel za čisto in zdravo razvijajoče se okolje in pomen povezovnaja lokalne skupnosti pri ekoloških in drugih odločitvah, saj to pomeni krepitev skupnega duha, ki ga lokalna skupnost mora imeti za dobro in složno delovanje.

Harbinska deklaracija/iniciativa, ki so jo vsi prisotni župani soglasno sprejeli in je nastala pod vodstvom harbinskega župana Sun Zheja obsega 6 glavnih točk, ki se nanašajo na razvoj zdravega okolja za občane občin podpisnic, hkrati pa so s podpisano iniciativo župani usmerili svoje sodelovanje predvsem na cilje trajnostnega razvoja, ki bodo vodilo za nadaljnja sodelovanja in izmenjavo primerov dobrih praks med občinami podpisnicami.

Županja Romana Lesjak se je v sklepnem delu zahvalila za možnost sodelovanja na forumu, ki je poleg Črne združil mesta kot so Capetown, Dresden, Rovaniemi, Niigata, Murmansk itd.  Dodala pa, da četudi se po velikosti in številkah z omenjenimi mesti ne moremo primerjati, imamo tako v Črni kot tudi v regiji znanja in izkušnje, ki sledijo idejam zapisanim v Harbinski deklaraciji/iniciaivi in smo lahko kot majhna lokalna skpnost odlično podporno okolje tudi za pilotne projekte, ki smo jih že v peteklosti izvedli in smo vedno pripravljeni sodelovati.

Delegacija se je po zaključku foruma udeležila delovnega kosila z ostalimi delegacijami, županja z ožjo ekipo pa je pogovore nadaljevala na bilateralnem srečanju s kitajskim županom.

Besedilo: Občina Črna na Koroškem

Dogodki