Zagovornik načela enakosti: Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo v ambulantah za neopredeljene

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, so sporočili.

Dostopnost informacij o zdravstveni oskrbi je bistvenega pomena za zagotavljanje enakosti in nediskriminacije pri dostopu do zdravstvenih storitev. “Informiranje o zdravstvenih storitvah na način, da so informacije razumljive raznoliki populaciji, je tudi po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije vse pomembnejši vidik načrtovanja javnega zdravja. Učinkovita komunikacija pomaga preprečiti poslabšanje bolezni, invalidnost in smrt,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Po podatkih statističnega urada je bilo konec oktobra 2019 med delovno aktivnimi osebami v Sloveniji 11 odstotkov migrantov, kar je takrat predstavljalo približno 100.000 ljudi. Ti ljudje se lahko zaradi slabšega znanja slovenščine znajdejo v situacijah, ko ne morejo do preprostih, razumljivih in celovitih informacij o možnostih zdravstvene oskrbe. To je lahko vzrok za slabšo obravnavo v zdravstvu, kar je zakonsko prepovedano, so opozorili pri Zagovorniku.

Zagovornik je zato ministrstvu za zdravje priporočil, naj tudi za delavce migrante, ki so zdravstveno zavarovani, a so brez osebnega zdravnika, zagotovi enostaven dostop do razumljivih in celovitih informacij o možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za neopredeljene. Informacije naj bodo tudi v jezikih, ki jih razumejo, in v čimbolj dostopnih oblikah.

Delodajalskim združenjem pa je Zagovornik priporočil, naj svoje člane pozovejo k obveščanju delavcev migrantov o njihovih pravicah in možnostih takšne zdravstvene oskrbe.

Dogodki