Vsi ukrepi za samozaposlene na enem mestu

  • Pixabay

Finančna uprava je predstavila ukrepe z davčnega področja za blažitev posledic koronavirusa, ki so določeni v interventnih zakonih in se nanašajo na samozaposlene.

Ukrepi so določeni v interventnih zakonih z dne 20. 3. in 2. 4. 2020.

Kako je z davki?

  • Rok za oddajo letnega obračuna DohDej se iz 31. 3. 2020 prestavi na 1. 6. 2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.
  • Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10. 5. in 10. 6. 2020 (obrok, ki zapade v plačilo 10. 4. 2020 mora zavezanec poravnati). Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.
  • Za akontacije davka tudi ostalih mesecev lahko zavezanec: vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument preko eDavkov ali po elektronski pošti ali pa zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo ki zapade v plačilo 10. 4.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije novega koronavirusa.

Mesečni temeljni dohodek:

Na FURS je treba poslati posebno izjavo, ki bo prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14. 4. 2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31. 5. 2020: če bo izjava vložena do 18. 4. 2020 za marec, bo nakazan denar na tekoči račun 25. 4. 2020, če bo izjava vložena od 19. 4. do 30. 4. 2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na tekoči račun 10. 5. 2020, če pa bo izjava vložena od 1. 5. do 31. 5. 2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, pa bo denar nakazan 10. 6. 2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini: 350 evrov za mesec marec, bodo dobili tisti, ki imajo za vsaj 25 odstotkov upada prihodkov glede na februar, 700 evrov za meseca april in 700 evrov za maj 2020 pa tisti, ki imajo v aprilu ali maju 2020 vsaj 50 odstotkov upada prihodkov glede na februar 2020.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka pa ne bodo upravičeni, če imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.

Kaj pa prispevki za socialno varnost?

Odlog prispevkov za socialno varnost tistih samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih in, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen, brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Izjema so neplačniki po stanju na dan 28.2.2020, ki morajo dolg poravnati do 6.4.2020.

Za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost pa je potrebno na FURS poslati izjavo, ki je ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5.

Pogoji so isti, kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov, do oprostitev plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ne bodo upravičeni, če imajo na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

VIR: GOV.SI

Dogodki

Prosta delovna mesta