Vpis otrok v VVZ Slovenj Gradec bo potekal marca

V VVZ Slovenj Gradec bo redni vpis otrok potekal od 7. 3. 2022 do 16. 3. 2022, zaradi epidemioloških razmer bo potekal na daljavo, so navedli na spletni strani VVZ Slovenj Gradec.

Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi oddane vloge za vpis vse leto. Enkrat letno poteka v vrtcu redni vpis, na podlagi katerega oblikujejo oddelke za naslednje šolsko leto (od 1. 9. 2022 dalje). 

Postopek vpisa v VVZ Slovenj Gradec vodi Urška Repnik, svetovalna delavka. Dosegljiva je na kontaktne podatke, večinoma po 11. uri.

Vloga za vpis v vrtec za šolsko leto 2022/23 bo objavljena na spletni strani vrtca prvi teden v marcu. Vlog ne sprejemajo pred začetkom rednega vpisa.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko:

 • pošljete po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.
 • pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si.
 • Vlogo oddate v nabiralnik pri vhodu E v enoti Maistrova – Škratica Mica.

Obvestilo o vpisu – RAZPIS bo objavljeno na naši spletni strani, na Koroškem radiu ter v SGlasniku. Prav tako s plakati v vrtcu opozarjamo starše na redni vpis.

Starši lahko vpišejo otroke v naslednje enote:

 • enota Maistrova– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Sele– vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let,
 • enota Mislinja – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • oddelek Dolič – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Šmartno– vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Legen – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Pameče – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • enota Podgorje – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • enota Celjska – vpis možen za otroke stare od 1 do 3 leta.

Vse zainteresirane starše pozivajo, da vpišejo otroka v vrtec pravočasno, saj je v primeru prevelikega vpisa potrebno sklicati Komisijo za sprejem otrok, ki na svoji seji obravnava samo tiste prijave, ki jih starši oddajo na upravi zavoda v času razpisnega roka.

Pogoji za sprejem otroka v vrtec s 1. 9. 2022:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Za otroke, ki s 1. 9. 2022 še ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih pogojev za sprejem v vrtec ali so zamudili redni vpis, imajo predvidoma v jesenskih mesecih ponovno sejo komisije za sprejem otrok, ki odloča o vlogah prispelih do sestanka seje komisije in sestavi prednostni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom (v primeru prostih mest, izpisov ali odprtja novega oddelka tekom šolskega leta).

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v posamezno enoto ravnateljica vrtca. V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Več informacij o vpisu in Izpisu otrok najdete TUKAJ.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije