Vlada zavrnila pritožbo SB Slovenj Gradec, ki bo morala vrniti skoraj 600 tisoč evrov

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Vlada je danes na dopisni seji izdala odločbe o zavrnitvi pritožb štirih bolnišnic: Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Splošne bolnišnice Trbovlje, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj in Splošne bolnišnice Celje – zoper odločbe Urada RS za nadzor proračuna, ki je omenjenim bolnišnicam novembra lani naložil vračilo nenamensko porabljenega dela proračunskih sredstev.

Leta 2017 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Zakon je predvideval dve vrsti ukrepov: enkratno pomoč (takojšnji transfer za pokrivanje preteklih izgub in odpis določenih terjatev) ter splošno sanacijo. “Kot enega izmed enkratnih ukrepov je zakon predvideval tudi, da javni zdravstveni zavodi, ki so leto 2016 končali z izgubo, prejmejo enkratni transfer v višini 80 % izgube, pri čemer lahko prejeta sredstva namenijo samo za pokrivanje še neplačanih, a že zapadlih računov do dobaviteljev in za vračilo dolga.”

Proračunska inšpekcija UNP je v primeru zgoraj navedenih bolnišnic ugotovila, da so del prejetih sredstev porabile nenamensko, zato je Splošni bolnišnici Slovenj Gradec naložila vračilo okoli 595.251 evrov, Splošni bolnišnici Trbovlje približno 190.807 evrov, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 122.166 evrov, Splošni bolnišnici Celje pa vračilo približno 924.087 evrov v državni proračun.

Vlada je ugotovila, da so pritožbe bolnišnic neutemeljene in da so izpodbijane odločbe pravilne in utemeljene na zakonu, ter, da so pritožniki del sredstev, prejetih na podlagi zgoraj omenjenega zakona, porabili v nasprotju z njegovim namenom.

“Ob upoštevanju, da ZIUFSZZ neposredno ne določa datuma zapadlih neplačanih obveznosti, je UNP pri razlagi zakona pravilno tolmačil namen zakonodajalca, da se sredstva javnim zdravstvenim zavodom zagotovijo nemudoma ter da se porabijo za točno določen namen.” Ukrepi za sanacijo poslovanja zavodov se, v skladu z namenom zakona, zaključijo z datumom prejema sredstev, 30. 11. 2017.

Vlada meni, da je bilo v inšpekcijskem postopku na prvi stopnji zavzeto stališče, da so se lahko prejeta sredstva porabila za obveznosti, zapadle do dneva prejema sredstev, pravilno in ne pomeni kršitve določb Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Po oceni Vlade je takšna razlaga zakona pravilna, saj sredstva ob uveljavitvi le-tega še niso bila zagotovljena in zakona do takrat še ni bilo mogoče v celoti izvajati.

Vlada v odločbi pojasnjuje tudi, “da enkratni ukrepi, ki so namenjeni finančni sanaciji javnega zdravstvenega zavoda, ne morejo trajati nedoločen čas. Iz samega namena zakona torej izhaja, da se s prejemom sredstev končajo enkratni ukrepi za sanacijo. Na podlagi navedenega je Vlada odločila, da se pritožbe štirih bolnišnic zavrnejo.”

Preberite tudi: SB Slovenj Gradec zavrača posojilo: “gre samo za prerazporejanje denarja iz rok v usta”

VIR: GOV.SI

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.