Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila 27 investicij na primarni ravni zdravstva (seznam)

Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila 27 novih projektov. Gre za investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva za letošnje in prihodnje leto, ki bodo sofinancirane na podlagi javnega razpisa, ki ga je izvedlo ministrstvo za zdravje.

Kot so sporočili po seji vlade, je bilo predmet javnega razpisa sofinanciranje investicij novogradenj ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ministrstvo je že izdalo sklepe o določitvi višine sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij. Po uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov pa bo s prejemniki sredstev sklenilo pogodbe za dodelitev sredstev. Namen je zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev.

STA objavlja seznam prejemnikov:

1. Ivančna Gorica, rekonstrukcija zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.424.899 evrov z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 638.601,60 evra

2. Celje, rekonstrukcija zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 3.416.872,81 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.870.442,40 evra

3. Dravograd, zdravstveni center
ocenjena vrednost investicije znaša 5.273.988,08 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 707.520,00 evra

4. Laško, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 3.411.820,59 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.049.840 evrov

5. Ilirska Bistrica, prizidava zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 3.244.226 evrov z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.070.320 evrov

6. Logatec, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 2.252.718,28 evra z DDV; ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 541.599,96 evra

7. Logatec, rekonstrukcija zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 619.439,35 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 321.440 evrov

8. Tržič, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 2.756.435,85 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 789.451,20 evra

9. Izola, dozidava zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.036.778,01 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 400.969 evrov

10. Lovrenc na Pohorju, dograditev zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 867.100 evrov z DDV; ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 239.040 evrov

11. Ruše, prizidava in rekonstrukcija zdravstvene postaje
ocenjena vrednost investicije znaša 1.584.141,67 evra z DDV; ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 564.400 evrov

12. Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje
ocenjena vrednost investicije znaša 1.173.908,72 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 317.760 evrov

13. Bled, dozidava zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.474.940,51 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 702.381,60 evra

14. Brežice, dograditev zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 6.659.601,32 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 853.388,80 evra

15. Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.494.589 evrov z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 750.829,70 evra

16. Maribor, izgradnja nove zdravstvene postaje
ocenjena vrednost investicije znaša 9.516.742,20 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 2.928.643,20 evra

17. Murska Sobota, nadzidava zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.582.212,02 evra z DDV; ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 895.936 evrov

18. Metlika, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 994.903,07 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 593.459,20 evra

19. Nazarje, prizidek zdravstvene postaje
ocenjena vrednost investicije znaša 5.926.600,02 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 949.191,88 evra

20. Lendava, dozidava in rekonstrukcija zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 4.293.418 evrov z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.308.957,59 evra

21. Tolmin, preureditev zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 4.476.651,99 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.463.600 evrov.

22. Slovenj Gradec, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 6.578.069,40 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 1.469.990,80 evra

23. Slovenska Bistrica, rekonstrukcija zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 5.745.032,55 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 2.004.875,38 evra

24. Šmarje pri Jelšah, prostori zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.671.969,29 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 648.389,64 evra

25. Cerknica, prizidek zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 2.072.565,28 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 364.761,60 evra

26. Lenart, nadzidava zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 1.149.713,54 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 680.960 evra

27. Nova Gorica, prizidek Zdravstvenega doma
ocenjena vrednost investicije znaša 13.057.627,33 evra z DDV; ministrstvo bo sofinanciralo investicijo v višini 2.796.080,83 evra

Dogodki